Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Sir jul chox 8 xar haz 2 hênhx, đrôngl lo huv cxiv tsang jêx jos yaz hur shông 2020

12/03/2020 10:29 G3T+7

WBPX xênhr Đăk Nông ban hanhx cêr hoaix tơư kra cxuô nganhx, trôngx qơư sir jul chia cuô chox 8 xa rhaz 2 hênhx, đrôngl lo huv cxiv tsang jêx jos yaz hur shông 2020.

Đrôngl Gia Nghĩa zuôr uô tar cxiv tsang jêx jos yaz hur shông 2020

Mênhx pêv, chor xar sir jul lo huv jêx jos yaz zos: Cư K’nia, Ea Pô (Cư Jut); Đăk Sin (Đăk R’lâp); Đăk Lao, Đăk R’la (Đăk Mil); Thuận Hà (Đăk Song) haz Đăk D’rô, Đăk Sôr (Krông Nô). Đrôngl Gia Nghĩa haz hênhx Đăk R’lâp zuôr sir jul uô tar hâux lưv cxiv tsang jêx jos yaz.

Chia uô tar mux tiêu hnuôr, WBPX xênhr tưz tơư kra cxuô nganhx, trôngx qơư sir jul kruôz hu tangs nro chor pênhr yangx 15.731 tiv nhiax...

Bảo Ngọc

491
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.