Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nsrôih pah kan tât năm 2025, lĕ r’ngôch tâm bri dak mô dŏng dŭng nilon dŏng du tâ

13/06/2019 14:50 G6T+7

Lơ 9/6, ta pĭt Nglau dak Hồ Gươm, Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lĕ tât rbŭn n’hanh mbơh ngơi ntĭm nau kan ta tâ rbŭn lam bri dak n’gang nau dŏng n’dŏk nhựa.

​​​​​​​

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc n’hanh ăp bu nuyh kan hăn jâng ta trong ẃon têh hăn jâng bơh Pĭt nglau dak Hoàn Kiếm gơi n’hưch nuih n’hâm, tĕng nau kan n’gang dŏng n’dŏk nhựa du tâ.

Thủ tướng lĕ ntênh, n’dŏk nhựa lah du ntil ndơ dŏng mô saơ uĕh tâm nau rêh lam ăp bri dak. Du năm n’dŏk nhựa yor kon bu nuyh he klŭp nŭm n’king tât 4 tâ neh ta play neh he abaơ. N’dŏk nhựa bư mô gĕh tâm ntŏk gŭ rêh, bư bâ dak bâ neh, mô uĕh ma n’hâm suăl kon bu nuyh n’hanh nau hao nâp phĭt bơh ăp bri dak. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lĕ mbơh nau kan, nsrôih pah kan tât năm 2021, ăp wâl tăch drăp, wâl chơ, siêu thị tâm bon têh mô dŏng n’dŏk nhựa dŏng du tâ; tât năm 2025, lĕ r’ngôch tâm bri dak mô dơi dŏng n’dŏk nhựa du tâ dŏng. Thủ tướng lĕ đă kô ruanh ăp n’gâng, ăp ntŏk kan, ăp ntŏk kan ta Trung ương n’hanh ăp n’gor trĕng kan tay ân uĕh, nchŭn n’hâm suăl ntĭm gai, đă ăp ntŏk pah kan ân di nau kan n’gang dŏng n’dŏk nhựa du tâ.

​​​​​​​

Lĕ r’ngôch ăp ntŏk tâm bri dak mô dơi dŏng dŭng nilon du tâ dŏng. Ảnh tư liệu

Quốc Sỹ

203
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.