Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Sir jul muôx cxangz 5 txus 6 xar lo huv jêx jos yaz hur shông 2019

07/03/2019 15:33 G3T+7

Shông 2019, Đăk Nông sir jul muôx cxangz 5 txus 6 xar lo huv jêx jos yaz, cxangz chor xar lo huv jêx jos yaz tangs nro xar ndê 21 txus 22 xar.

Xar Kiênr Thanhx (Đăk R’lâp) sir jul cuôs lo huv jêx jos yaz hur cuir I/2019. Ảnh: Q.S

Xênhr tưz chuôz mux tiêu cxangz tiêu chir fênhx đrăngz tangs nro xênhr lo txix 14,8 tiêu chir/xar tror sâuv. Sir jul thix xar Gia Nghiar uô tar hâux lưv cxiv tsang jêx jos yaz haz hênhx Đăk R’lâp sir jul lo huv jêx jos yaz tsuô shông  2020; iz hênhx, thix xar muôx tsơưs hlo 1 thangx tsangv tuôz nênhs nhoz haz 1 vangx têz lo côngs nhênhx lo huv… cxuô trôngx qơư uô trơưs siz shơư muôx kangz hâu cxuô zangv pênhr ntơưv tsangz cxênhx, jưs anr sâuv thangx tsangv chia cxiv tsang chor cơ sơv has tângx thiêt iêur cênhz uô jông gâux, cxiv tsang chor thangx tsangv tuôz nênhs nhoz, ưu tiên tsuô chor qơư tsov nhev tiv zix, xar muôx chor tiêu chir tsơưs, xar sir jul lo huv shông 2019.

Hồng Thoan

275
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.