Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Phấn đấu có thêm 5 đến 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2019

07/03/2019 15:33 G3T+7

Năm 2019, Đắk Nông phấn đấu có thêm 5 đến 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), nâng số xã đạt chuẩn NTM toàn tỉnh lên 21 đến 22 xã.

Xã Kiến Thành (Đắk R'lấp) phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong quý I/2019. Ảnh: Q.S

Tỉnh cũng đặt ra mục tiêu nâng tiêu chí bình quân toàn tỉnh đạt từ 14,8 tiêu chí/xã trở lên. Phấn đấu thị xã Gia Nghĩa hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM và huyện Đắk R'lấp phấn đấu đạt chuẩn NTM vào năm 2020; mỗi huyện, thị xã có ít nhất 1 khu dân cư và 1 vườn-rẫy được công nhận đạt chuẩn… Các địa phương thực hiện lồng ghép có hiệu quả các nguồn vốn của chương trình, dự án trên địa bàn để xây dựng các công trình hạ tầng thiết yếu gắn với chỉnh trang, xây dựng các khu dân cư, ưu tiên cho vùng đặc biệt khó khăn, xã có số tiêu chí thấp, xã phấn đấu đạt chuẩn năm 2019.

Hồng Thoan

274
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.