Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Phân bổ gần 200 tỷ đồng thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2017

06/07/2017 14:37 G7T+7

Thường trực HĐND tỉnh vừa thông qua Công văn số 2992a/UBND-KTKH ngày 9/6/2017 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2017, với tổng nguồn vốn 119,5 tỷ đồng.

Nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia chú trọng hỗ trợ đào tạo cho lao động nông thôn và sản xuất theo chuỗi giá trị. Ảnh: Bảo Ngọc

Cụ thể, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được giao 61 tỷ đồng, trong đó vốn sự nghiệp là 14 tỷ đồng và vốn đầu tư 47 tỷ đồng. Đối với nguồn vốn sự nghiệp sẽ sử dụng lập quy hoạch chi tiết cho 4 xã dự kiến đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017; đào tạo lao động nông thôn; hỗ trợ sản xuất theo chuỗi giá trị; hỗ trợ phát triển hợp tác xã; hỗ trợ phát triển hệ thống thông tin và truyền thông… Với chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững được giao dự toán trên 58 tỷ đồng, trong đó vốn sự nghiệp là gần 17 tỷ đồng và vốn đầu tư là trên 41 tỷ đồng.

Nguyễn Hiền

61
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số căn nhà được xây dựng cho các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh từ nguồn Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” tính từ năm 2012 đến nay.

* Lah rnoh wâl dơi ndâk nkra ân ma ăp r’năk gĕh nhâm soan ma bri dak tâm lam n’gor tă bơh Prăk “Ntrok kah gĭt nhâm soan” kơp ntơm năm 2012 tât abaơ.

* Zos chor tsêr lo uô tsuô chor chuôz zis chinhr sach sâuv thangx tsangv xênhr ntơưv Pênhr “Thêv tsax pâux njil” xangv txix shông 2012 txus nuôr.