Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Phân bổ 14,6 tỷ đồng cho Chương trình nông thôn mới

24/08/2017 10:49 G8T+7

UBND tỉnh vừa có quyết định về việc giao dự toán kế hoạch thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2017.

Hơn 2,7 tỷ đồng được phân bổ cho đào tạo nghề lao động nông thôn. Ảnh: H'Mai

Theo đó, vốn phân bổ cho xây dựng nông thôn mới năm 2017 là 14,6 tỷ đồng, trong đó tập trung vào những nội dung đầu tư chính gồm: Đào tạo nghề cho lao động nông thôn (hơn 2,7 tỷ đồng); hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị (gần 1,9 tỷ đồng); hỗ trợ, thực hiện phổ cập giáo dục các bậc học (gần 2,4 tỷ đồng) và một số nội dung quan trọng khác. UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã tiến hành lập hồ sơ đầu tư theo đúng quy định của luật Đầu tư và Nghị định số 161/2016/ NĐ- CP, ngày 2/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư, xây dựng đối với một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020.

Hồng Thoan

465
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.