Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tsuv uô lo tar mux tiêu, chiv tiêu txu pluôs tưz chuôz kra

12/03/2020 10:29 G3T+7

Hnuz 5/3, Ban Thươngx vus Xênhr wiv Đăk Nông tsov cưv Hôis nghis trư xtuênr chuên đêx lus cêt cuôv hâux lưv txu pluôs shông 2019, hâux lưv haz tsưr ziv shông 2020.

Hôis nghis tox tsongs siz thangv chor tsưr ziv txu pluôs ntơưv shông 2020. Ảnh: Văn Tâm

Kangz shông 2019, chor chuôz zis pluôs tangs nro xênhr zos 17.128 tsêr, txir muôx li 10,52% sâuv tangs nro chor chuôz zis hur xênhr haz txu grêl 2,99% so li shông 2018. Hur ntơư, chuôz zis pluôs tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs zos 24,15%, txu grêl 5,99% so li shông 2018. Chuôz zis pluôs minhx cxưx nênhs tsơưs nhoz qơư 31,59%, txu grêl 6,98% so li shông 2018.

Chuôz zis tix lâul K’Lồng, nhoz jos 3, xar Đăk P’lao (Đăk Glong) txaik pênhr ưu đair chia đâux tư lax têz. Ảnh: Lê Phước

Shông 2020, xênhr sir jul txu grêl chuôz zis pluôs tangs nro xênhr yangx 3,5% (muôx li 5.900 tsêr). Chia uô lo mux tiêu, xênhr zuôr kra iz tuôv cxix chor chinhr sach lus txu pluôs; uô jông khav năng txangr jê chor jix vus tsôngv langx cơ banv tsuô chuôz zis pluôs, chuôz zis jê pluôs. Cxuô cxênhx, nganhx, trôngx qơư sir jul kra chor chinhr sach txu pluôs chia uô lo tar mux tiêu Nghis cuêt Đais hôis Đangv bôs xênhr Đăk Nông jas tiv XI: “Txus shông 2020 chox Đăk Nông hlang đhâu tinhx tsangs ntơưv iz xênhr pluôs, tsi tâu phuôv tsangr”.

Văn Tâm

329
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.