Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Pah kan ân dơi nau nchră kan, ntil nau kan bư trŭnh nau o-ach tĕng nau nchră kan

12/03/2020 10:29 G3T+7

Lơ 5/3, N’gâng kan Chăm gai N’gor ủy n’gor Dak Nong lĕ ndâk tâ Rbŭn trực tuyến chuyên đề ta nau gĕh kan bư trŭnh nau o-ach năm 2019, nau dơi pah kan n’hanh nau mĭn kan mhe năm 2020.

Rbŭn nchŭn nau kan gơi nchră ăp ntil nau mĭn kan bư trŭnh nau o-ach tâm năm 2020. Ảnh: Văn Tâm

Lôch năm 2019, lĕ r’ngôch r’noh r’năk o-ach lam n’gor lah 17.128 r’năk, gĕh rlau 10,52% đah lĕ r’ngôch r’noh r’năk tâm lam n’gor n’hanh trŭnh tât 2,99% đah năm 2018. Tâm nĕ, r’noh r’năk o-ach tâm bon lan bu nong iê bu nuyh lah 24,15%, trŭnh 5,99% đah năm 2018. R’noh r’năk o-ach bon lan bu nong iê bu nuyh gŭ rêh du ntŭk 31,59%, trŭnh 6,98% đah năm 2018.

R’năk nô K’Lồng, ta thôn 3, xă Dak P’lao (Dak Glong) dơi manh prăk bri dak gơi dŏng mât mray ăp ntil tơm tăm bư mir jan ba. Ảnh: Lê Phước

Năm 2020, lam n’gor nsrôih pah kan bư trŭnh r’noh r’năk o-ach tâm lam n’gor gĕh rlau 3,5% (tâm ban gĕh tât 5.900 r’năk). Gơi pah kan ân dơi nau nchră, n’gor mra ndâk pơk ăp ntil nau kan kơl gơi bư trŭnh nau o-ach; n’hao nau dơi dŏng ăp ntil nau kơl tâm bon lan ân ma r’năk gĕh nau rêh o-ach, r’năk dăch kơp o-ach. Ăp ntŭk kan, ăp n’gâng kan, ăp n’qual nsrôih ndâk pơk ăp ntil nau kan kơl bư trŭnh nau rêh o-ach gơi pah kan ân dơi nau nchră kan tĕng Nau n’hêl Rbŭn têh Ðảng bộ n’gor Dak Nong tâ XI: “Tât năm 2020 ndơp Dak Nông klaih nô nau du n’gor o-ach, mô saơ hao”.

Văn Tâm

330
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.