Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tsuv công khai thor txiv thâuv zaiv cêr thuv tux hanhx chinhr zuôv cêr, đhâu six

29/08/2019 14:42 G8T+7

WBPX xênhr kror nhis ban hanhx Cuêt tinhv xur 24/2019/QĐ-UBND cui đinhs lus cui tăc ưngr xưv ntơưv canr bôs, công tsưc, viên tsưc hur zaiv cêr thuv tux hanhx chinhr.

​​​​​

Trung tâm Hanhx chinhr công, kror qơư nhênhx zaiv cêr thuv tux hanhx chinhr công ntơưv xênhr

Cuêt tinhv cui đinhs chor trươngx hơpx công khai thor tsov cưv, car nhênhs thâuv zaiv cêr thuv tux hanhx chinhr zuôv cêr, đhâu six; tsach nhiêms, cui trinhx uô trơưs thor tsov cưv, car nhênhs chor cơ cuan hanhx chinhr Têz qơưs zaiv cêr thuv tux hanhx chinhr zuôv cêr, đhâu six sâuv thangx tsangv xênhr. Chor trươngx hơpx tsuv thor txiv: Mangl tsov cưv, car nhênhs phanv anhr lus hanhx vi, thair đôs tsi huv chei thâuv si thangv tsuô tsov cưv, car nhênhs los sis uô txux tsi pâuz, uô hâux lưv jiêng, tsi txâus saz txaik nhênhx, zaiv cêr hôx sơ, hâux lưv chia tsov cưv, car nhênhs tsuv tos; tsi nhênhx hôx sơ, tsi cangv zaiv cêr hôx sơ thuôx thâmv cuênx los sis tưs thiv hôx sơ cuô zaiv cêr thuv tux hanhx chinhr ntơưv tsov cưv, car nhênhs cưs tsi muôx lir zos tsinhv chinhz trơưs cui đinhs ntơưv phap luôx…

Bảo Ngọc

476
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.