Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bu nuyh bư mir Thuận An nsrôih joi dak tŏ ăp ntil tơm tăm

03/04/2020 09:57 G4T+7

Xă Thuận An (Dak Mil) gĕh tâm 4.300 hec ta ca phê, rlau 500 hec ta ba mbo yăn đông xuân 2019-2020. Yor âk khay trôk mô gĕh mih, nô nau yăn prăng abaơ bư âk ntil tơm tăm bu nuyh bon lan mô tŏng dak tŏ.

Abaơ, âk hec ta neh tăm tơm ca phê n’ha lĕ iêu, kro n’kĭng, đang ndrênh lŏ, âk hec ta ba lŏ năm aơ dăch roh. Ăp nglau n’gân dak: Nglau dak Yôk Ŭnh, nglau dak Sar Pa, nglau dak Tổ 7… dak lĕ trŭnh, suăt mô hôm gĕh dak, mô tŏng dak pơk tât tâm ndrênh lŏ n’hanh dŏng tŏ ân ăp ntil tơm tăm bu nuyh bon lan.

Abaơ n’qual n’hanh xă way hăn ksiêm ăp nglau dak, nglau n’gân dak gơi ksiêm uănh dak ta ăp nglau dak aơ tŏng hĕ mô tŏ ân ăp ntil tơm tăm gơi pơk dak tâm di. Ta ăp ntŭk mô hôm gĕh dak tŏ, xă lĕ đă Bu nuyh bon lan kuyh tay ntu dak, koai tay nglau dak, gơi gĕh dak dŏng tŏ ân ăp ntil tơm tăm.

Dak ta Ntŭk Nglau dak Yôk Ŭnh lĕ trŭnh nĕ bu nuyh bon lan ta xă Thuận An jêr ngăn pom dak tŏ ân ăp ntil tơm tăm

Yor mô tŏng dak tŏ, rlau 5 hec ta neh tăm ca phê tâm r’năk nô Võ Văn Sáng ta thôn Thuận Thành lĕ iêu n’ha, kro n’kĭng

Nglau dak, nglau n’gân dak tă xă Thuận An lĕ suăt dak

Âk neh tăm ba lŏ yăn đông xuân bu nuyh bon lan bon Bu Dak lĕ kro đang, klach roh khĭt lĕ r’ngôch

Bu nuyh Bu Nong bon Bu Dak nsrôih joi dak tŏ ma ba lŏ yăn đông xuân

Bu nuyh bon lan xă Thuận An dŏng dak ntu, dak ntu ka tâm r’năk gơi tŏ ma tơm ca phê

Y Sơn

315
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.