Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nênhs kôngz Nam Xuân tsuôk cuô angr…tsuô cax phê

11/04/2020 07:05 G4T+7

Pangs kruôr, kror đêx mair yâu tưz tsuv tsês ntâu hnuz li muôx đêx tsuôk tsuô châuv puôr tsoz cax phê, ntâu chuôz zis nhoz xar Nam Xuân. (Krông Nô) tsuv grul hlo cuô angr chia tsuôk zus têz.

Pus Bùi Thị Tuyết chuôz zis, nhoz jos Lương Sơn muôx yangx 2.000 tsoz cax phê, 1.000 tsoz phưx txoz siz shơư. Chia tangr cuz tsuô kôngz lông, pus chuôz zis tưz khơưz 5 luz pangs ntiv đêx, 2 luz kror đêx mair yâu tangz sis uô kangz ntâu hli ntux kruôr, pangs tưz kruôr đêx, kror đêx tsuôs txâus đêx tsuôk châuv puôr tsoz uô kangz hnuz tos đêx. Cax phê kruôr tuôs viv tsi txâus đêx, pus chuôz zis tưz tsuv grul hlo cuô angr hur pangs chia tsuôk cax phê.

Pêx xinhv ntiv đêx, tor cuô angr chia tangr kruôr tsuô cax phê

Cuô angr tsuôs tsâus chia pus Tuyết tsuôk tsuô 40 tsoz cax phê

Tsi muôx đêx, ntâu kôngz chos ntơưv pus Tuyết chuôz zis tưz kruôr tuôs

Đức Hùng

375
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.