Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bu nuyh bư mir Nam Xuân tŏ dak bŏk… ma tơm ca phê

11/04/2020 07:05 G4T+7

Nglau dak suăt, ntu dak khoer krem âk nar mơ tŏng dŏng tŏ ma tơm ca phê, âk r’năk bu nuyh bon lan ta xă Nam Xuân (Krông Nô) pom n’hanh ma bŏk gơi tŏ ca phê tâm mir.

R’năk u Bùi Thị Tuyết, ta thôn Lương Sơn gĕh rlau 2.000 hec ta ca phê, 1.000 gâng tiêu tăm ndrel ca phê. Gơi joi dak tŏ ma ăp tơm tăm, r’năk u lĕ kuyh 5 ntu dak, 2 ntu dak khoer khă nĕ âk khay mô saơ mih, ntu dak suăt, ntu dak khoer hôm e tŏng lŏ ma bar pe chhât tơm, Cà phê lĕ kro tơm yor mô tŏng dak tŏ, r’năk u lĕ pom n’hanh ma bŏk gơi tŏ dak ma tơm ca phê.

Bu nuyh bon lan nkrem dak, tŏ n’hanh ma dak bŏk gơi mô gĕh khĭt ca phê

Dak bŏk tŏng gơi u Tuyết tŏ gĕh 40 tơm ca phê

Mô gĕh dak, âk tơm ca phê tâm r’năk u Tuyết lĕ kro tơm

Đức Hùng

367
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.