Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bu nuyh bư mir Long Sơn gĕh ba lŏ yăn hè thu

02/07/2020 16:47 G7T+7

Yăn hè thu 2019, xă Long Sơn (Dak Mil) srih tăm gĕh tâm 30 hec ta ba lŏ. Abaơ, âk r’năk bu nuyh bu nong Tày, Nùng, Dao ta xă dôl ma rek gĕh 50% r’noh neh tăm ba lŏ đah nau m’ak tâm nuih n’hâm yor yăn năm aơ gĕh ba âk đê ma ăp xă bă bă tâm lam n’qual.

Bon lan bu nong iê bu nuyh xă Long Sơn dŏng rdeh rek ba lŏ ân ngăch

Ðah nau kan mât mray têm nkrem dak, tâm pă dak dŏng tŏ ma tơm ba, mât mray di khoa học kĩ thuật, bư tĕng nau nkah ntĭm bơh n’gâng kan ntĭm bư mir jan ba…, khă bri duh nar jŏ nar nĕ ba lŏ bu nuyh bon lan ta aơ gĕh âk ơm play. Yăn hè thu năm aơ, ba lŏ jêh rek gĕh n’sĭt ntơm 6-7 tân du hec ta.

Ndăn trôk gĕh nar, bu nuyh bon lan ih ba

Y Sơn

1,202
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.