Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Âk ntil nau pah kan tâm nau way mbah wơt Năm mhe 2021

31/12/2020 10:32 G12T+7

Wơt mbah Năm mhe 2021, âk n’gor n’hanh bon têh lam bri dak lĕ nchră nau pah kan tâm nau way nuih n’hâm bơh Bu nuyh bon lan.

Ăp ntil nau pah kan wơt mbah Têt Dương lịch 2021 bư gĕh nau m’ak, nau răm tâm nuih n’hâm, gĕh nau n’jrăng, n’gang nau ji tưp Covid-19. Yor nĕ, hao uĕh nau kan tâm rlong pah kan, nau nkra gơi bư gĕh nau kan uĕh mbah wơt Rbŭn têh lam bri dak tâl XIII bơh Ðảng n’hanh ăp ntil nau rbŭn kh’lay tâm bri dak.

Panh pháo hoa mbah wơt năm 2021 ta Hà Nội. Ảnh: Inetrnet

Ta thủ đô Hà Nội mra panh pháo hoa ta mông Têt Dương lịch năm 2021. Jŏ panh pháo hoa prêh tâm 15 mnĭt (ntơm du mông măng tât du mông 15 mnĭt lơ 1/1/2021) ta mpeh nglau dak Hoàn Kiếm (quận Hoàn Kiếm), Kông viên Thống Nhất (quận Hai Bà Trưng), Mỹ Ðình (quận Nam Từ Liêm).

Ta bon têh Hồ Chí Minh, tĕng nau nchră kan, nau kan panh pháo hoa wơt năm mhe 2021 dơi bu panh ta bôk trong Thủ Thiêm, Wâl prêh Landmark 81 n’hanh Kông viên Ðầm Sen.

Kông viên Ðầm Sen, ntŭk panh pháo hoa mbah wơt năm 2021

Wơt mbah năm 2021, ta Cố đô Huế (Thừa Thiên-Huế) ndâk nau kan Huế Countdown 2021 (kơp mông) – đah nau kan “Mpoh ang nau uĕh”, Nau kan aơ dơi kan ntơm 9 mông măng lơ 31/12/2020 n’hanh lôch ta du mông n’gul lơ 1/1/2021 ta mpeh Ngã 6 trong Hà Nội-Ðống Ða-Hùng Vương-Lê Quý Ðôn-Bến Nghé.

Ta Quảng Bình, dơi ndâk ăp ntil nau pah kan gĕh: Countdown mbah wơt năm mhe 2021, dơi ndâk kan ta lơ 31/12/2020 ta thị trấn Phong Nha (n’qual Bố Trạch); k’dŏ mprơ tĕng nau way n’hanh k’dŏ pâl ta trong bon têh, pâl r’lưn k’dŏ mprơ ân ma bu năch uănh ntơm lơ 30 n’hanh 31/12/2020 ta bon jê Phong Nha…

Ta Lào Cai, tâm 2 nar lơ 31/12/2020 n’hanh 1/1/2021 mra ndâk Gala “Mbah wơt năm mhe” đah ăp ntil nau ndâk pâl: Tâm rlong nkra ndơ sa ta rong tâm bon têh Lào Cai 2020; mpơl ăp ntil drăp ndơ gĕh; tâm rlong ndơ

Ta Ðà Nẵng, lơ 31/12, ta Nglan 2 Khay 9 mra ndâk nau k’dŏ mprơ kơp mông “Mbah wơt năm mhe 2021 - Honda Countdown" gĕh nau pah “Nô nau uĕh lăng” lah gĕh âk ca sĩ dơi âk bu nuyh bon lan gĭt.

Têt Dương lịch 2021, N’gâng kan Mpơl rup Việt Nam ndâk nau kan “Mbah 2021” đah nau moh kan “Ntŭk nau tâm rŏng ntơm gĕh”. Aơ jêng nau kan dơi bu nkra uĕh, kông nghệ rup, âm nhạc, sân khấu… “Mbah 2021” dơi bu mpơl ân uănh ta 8 mông 10 mnĭt măng lơ 1/1/2021 ta kênh VTV1.

Quốc Sỹ

470
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.