Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Âk nau dăp mông kan, nau kơl ma bu nuyh bon lan hao nau pah kan n’hanh nau rêh

17/10/2019 09:51 G10T+7

Dak Nong abaơ gĕh 40 bu nong rêh ndrel, tâm nĕ bu nong iê bu nuyh rêh gĕh 202.360 bu nuyh (âk gĕh 32,52% lĕ r’ngôch r’noh bu nuyh rêh tâm n’gor).

Ăp nau dăp mông kan, nau kơl tă bơh Trung ương n’hanh nau kơl êng ma n’gor ta ăp ntil nau dơi pah kan lĕ ân ma bon lan bu nong iê bu nuyh ăp ntil nau uĕh n’hanh ndâk bư gĕh nô nau gơi bon lan hao nau pah kan bư mir jan ba, bư trŭnh nau ji ngot o-ach, n’hao uĕh nau rêh gĕh drăp ndơ, nau rêh nuih n’hâm ma bon lan bu nong iê bu nuyh.

N’gor lĕ gĕh âk nau dăp mông kan, nau kơl êng gĕh: Kơl r’năk o-ach dơi manh prăk iê prăk kon, kơl ân kon se nti sam bŭt, sinh viên dơi manh prăk, prăp mray n’hanh hao dŏng uĕh nau way…

Pah kan tĕng Nau trŭnh mrô 30a/2008/NQ-CP, lam n’gor lĕ sŏk dŏng dăch tât 230 r’me prăk kơl ndâk bư ngih wâl gung trong; pă tơm tăm, phân sui, mpô mpa rong…

Nau dăp mông kan 135 kơl bư gĕh 425 trong hăn, wâl sam bŭt, ntu dak dŏng, wâl rbŭn bon lan…

Nau lĕ trŭnh mrô 755/QĐ-TTg bơh Thủ tướng Chính lĕ kơl ân neh gŭ, neh bư mir jan ba, dak dŏng ma r’năk bon lan bu nong iê bu nuyh n’hanh r’năk gĕh nau rêh o-ach…

Tâm lam n’gor lĕ dơm, dăp gĕh 2.082 r’năk bu nuyh bon lan dah ma hăn gŭ rêh tâm ăp ntŏk, lĕ r’ngôch r’noh prăk dŏng ta nau kan aơ tât 8,5 r’me prăk

Pah kan âk nau dăp mông kan ntĭm nau pah kan tâm bon lan gĕh: Nau kan vâng tanh, n’gon piăng bư trau, nkra măy dŏng bư mir, nau ntĭm chiă rong mpô mpa,…

Ntơm năm 2016, lam n’gor pah kan pă 18 ntil báo, tạp chí đah lơ 219.660 ấn phẩm ma ăp bu nuyh dơi bu pă tĕng nau n’hêl

Hồ Mai

3,363
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.