Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ntênh nchih nau kơl yor bu nuyh o-ach ntơm du mông ôi lơ 19/8

22/08/2019 09:35 G8T+7

Gơi suy kơl pah kan uĕh nau kan bư trŭnh nau o-ach tâm Bri dak n’hanh tĕng nau kan “Nar Quốc tế n’gang nau o-ach” n’hanh nau kan “Nar Yor bu nuyh o-ach ta Việt Nam” 17/10, N’gâng Mbơh hưn n’hanh Truyên thông, N’gâng Pah kan – Ka han rmanh n’hanh Bri bon, Ủy ban Trung ương MTBD Việt Nam kan ndrel ndâk tâ jă đă ntênh nchih nau kơl yor bu nuyh o-ach ta ta Kổng Mbơh hưn điện tử kơl nau rêh kon bu nuyh bri dak 1400: “Lam bri dak tâm kơl n’hâm suan yor nau rêh bu nuyh o-ach”năm 2019.

​​​​

Kổng Mbơh hưn điện tử kơl nau rêh kon bu nuyh bri dak 1400 dơn wơt prăl rêl bu nuyh bon lan kơl

Kơp ntơm du mông ôi lơ 19/8 tât lĕ 12 mông măng lơ 31/12/2019, Kổng Mbơh hưn điện tử kơl kon bu nuyh bri dak 1400 pơk gơi wơt ăp ntil nau kan bơh ăp ntŏk kan, bu nuyh kơl tâm nau pah kan bư trŭnh o-ach nâp phĭt.

Nau ntênh nchih kơl, yor bu nuyh gĕh nau rêh o-ach tĕng nau ntĭm aơ: “VNN n” njuăl 1408 (tâm nĕ, n lah r’noh prăk kơl 20.000 r’băn; n dŭt ntơm 1-100); dah ŭch he ntênh nchih kơl. Ðah du nau ntênh nchih, bu nuyh dŏng điện thoại ndjôt ti dơi kơl 20.000 r’băn ân ma bu nuyh o-ach.

Bảo Ngọc

279
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.