Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tsêr mair Pangx tênhz gâux hnuz uô ntêx hlo nhoz Đăk Nông tsinhv chênhz phat pangx tênhz thương mais

09/05/2019 14:08 G5T+7

Tsêr mair pangx tênhz gâux hnuz Cư Jut (hênhx Cư Jut) tưz tsinhv chênhz phat pangx tênhz thương mais COD, nzur đuô 2 hli so li cêr hoaix thiêt cêr.

Tsêr mair Pangx tênhz gâux hnuz Cư Jut muôx công suât thiêt cêr 50MW. (Ảnh: Lê Phước)

Tsêr mair pangx tênhz gâux hnuz Cư Jut tsưx thuôx Công ty CP Pangx tênhz Miênx Trung. Nuôr zos 1 hur 2 jưs anr pangx tênhz gâux hnuz lo cui hoaix uô thơưx hlo ntơưv Tâps đoanx Pangx tênhz Viêtx Nam, kra uô txix hli 6-2017. Jưs anr muôx công suât thiêt cêr 50MW, lo uô sâuv anr đangr yang 62 ha ntơưv thix trânr Ea T’ling đrul tangs nro pênhr 1.367 tiv nhiax. Sanv lươngs pangx tênhz nhangx xangv lo yangx 90 chơưx KWh/shông, joanh thu nhangx xangv lo 200 tiv nhiax/shông. Nhangx xangv hur 9 shông, jưs anr Tsêr mair Pangx tênhz gâux hnuz Cư Jut sâu lo pênhr đâux tư 100%.

Q.S

271
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.