Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Wâl măy Ðiện măt nar ta Dak Nong lĕ ntơm pơk điện dŏng tăch ân ma bu nuyh bon lan

09/05/2019 14:08 G5T+7

Wâl măy Ðiện măt nar Čư Jŭt (n’qual Čư Jŭt) ntơm pơk điện COD dŏng tăch ân ma bu nuyh bon lan, jêh lơ 2 khay đah ma nau nchră.

Wâl măy Ðiện măt nar Čư Jŭt dơi bu bư gĕh 50 MW. (Ảnh: Lê Phước)

Wâl măy Ðiện măt nar Čư Jŭt kơp ta Kông ti  Kổ phần Dak điện Mpeh Trung. Aơ lah du ntil nau kan tâm 2 ntil nau kan điện măt nar dơi nchră kan ntơm bơh Tập đoàn Ðiện lực Việt Nam, ndâk kan ntơm khay 6-2017. Nau kan aơ dơi bu bư gĕh 50 MW, dơi bư ta neh huy 62 hec ta ta bon jê Ea T’ling đah r’noh prăk dŏng bư tât 1.367 r’me prăk. Lĕ r’ngôch điện bư gĕh tâm 90 triệu KWh/năm, gĕh n’sĭt tâm nau kan tât 200 r’me prăk du năm. Tĕng nau nchră kan tâm 9 năm, nau kan Wâl măy Ðiện măt nar Čư Jŭt dơi sŏk n’sĭt lĕ prăk dŏng bư.

Q.S

270
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.