Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nênhs bor uô hâux lưv

18/06/2020 10:20 G6T+7

Nghêx bor lo seiz li "nghêx tiv zix, nghêx đax thux”. Iz lênhx nênhs bor, phongr viên xangr cuôs muôx tac phâmv jông, muôx ntâu kror ndu tsuô nênhs seiz nhênhv mas tsuv cuz saz tsuô nghêx, cênhz đrul bov đamv tsinhz tas, mênhx pêv haz huv six has cxix cxuô xur mông, xưv cxênhx muôx tơưv hur luz nênhx cxuô hnuz.

Hur kangz hnuôr, Bor shênhv đuôz Ðăk Nông thor kra tsuô fôngx zưl iz cxa shênhv đuôz uô hâux lưv ntơưv phongr viên nênhs bor.

Nênhs bor uô hâux lưv ntơưv Hôix siz lưr txâuk ntông tiz nênhs jân jan cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs Têi Nguên shông 2017, ntơưv đrôngl Buôn Ma Thuột (Đăk Lăk)

Chôngz lênhx nênhs bor uô hâux lưv ntơưv Hôis thov Bor Đangv chor xênhr, đrôngl thangx tsangv miênx Trung haz Têi Nguên jas tiv 9 (vongx IV) shông 2019 tsov cưv ntơưv Đăk Nông. Ảnh: Q.S

Nênhs bor Hồ Thị Mai, Phongx Bor shênhv đuôz, Bor Đăk Nông nrar pâuz văn hoar truênx thôngr ntơưv nênhs Ê đê, xar Tâm Thắng (Cư Jut)

Nênhs bor Đức Hùng(tuôr micro), phongx Kinh tế, Bor Đăk Nông cuz saz lus, đrơưv đrôngl hoax đôngs hâux lưv bor chir

Cangr qơưx yangr cuz, phongr viên Đaix PT-TH xênhr cuz saz lus uô hâux lưv. Ảnh: Q.S

Nênhs bor, phongr viên sănr sangx tir yangr, tir nangs chia muôx shênhv đuôz jông, ntu phim jông, xur mông tsinhz tas txus tsuô nênhs seiz nhênhv

Y Sơn

2,893
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.