Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nhà báo pah kan

18/06/2020 10:20 G6T+7

Nau pah kan báo dơi bu kơp jêng “du ntil nau kan êng ang, mô gĕh tâm ban đah ăp ntil nau kan bă bă”. Du huê nhà báo, phóng viên gĕh nau n’kôch hay, ân bu kah gĭt gơi bu nuyh rŏ ŭch dơn uănh nĕ jêng nau nsrôih lĕ n’hâm suan tâm nau kan, jêh rĭ pah kan ân di, mô gĕh pah kan mbruh n’hanh pah kan ân ngăch gơi gơnh mbơh hưn ăp ntil nô nau, nau rêh tâm nau rêh ôi mhau.

Jêh aơ, Báo rup Báo Dak Nong dăn mpơl ân bu nuyh bon lan uănh ăp ntil rup pah kan tă bơh phóng viên, nhà báo.

Nhà báo pah kan ta tâ Rbŭn tâm rlong trah lôk rup kơt kăl e ăp bu nong iê bu nuyh Tây Nguyên năm 2017, ta bon têh Buôn Ma Thuột (Dak Lak)

Âk bu nuyh nhà báo pah kan ta tâ Rbŭn nchră nau kan Báo đảng ăp n’gor, bon têh mpeh Trung n’hanh Tây Nguyên tâ 9 (vòng IV) năm 2019 dơi ndâk kan ta Dak Nong. Ảnh: Q.S

Nhà báo Hồ Mai, Jrô Báo rup, Báo Dak Nong oi ôp nau way kăl e bơh bon lan bu nong R’đe, xă Tâm Thắng (Čư Jŭt)

Nhà báo Ðức Hùng (ndjôt micro), jrô Wăng sa, Báo Ðắk Nong lĕ nuih n’hâm, ngăch mprăl tâm nau pah kan báo chí

Mô klach bri duh nar, phóng viên N’gâng kan Mpơl rup- mbơh bâr ngơi n’gor lĕ nuih n’hâm pah kan. Ảnh: Q.S

Nhà báo, phóng viên mra ndô bôk ta bri duh nar, gŭ tâm dak mih gơi chup rup, quay phim, ân gĕh nau mbơh hưn di tât ta bu nuyh uănh

Y Sơn

2,892
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.