Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Pêx xinhv tsuv chênhr phangx hâux lưv phangx, tangr moz Covid-19

16/04/2020 09:53 G4T+7

Txix hnuz 1/4/2020, tangs nro têz qơưs uô trơưs Chiv thix 16/CT-TTg ntơưv Thuv tươngr Chinhr phuv lus hâux lưv uô trơưs chor tsưr ziv chênhr yênhv, tangr moz Covid-19.

Kror tsinhz tas puv tâu, tangs pêx xinhv tưz thôngx zênhv, tuôv zênhv uô trơưs haz uô trơưs jông xưs li: chox ntâuz pul ndâux qơư công côngs, sat khuânv vêv xinhz iz chê, kra bor y têr, tsi nhoz uô cê ntâu lênhx, tsi môngl tâul cêr thâuv tsi zov chênhr... Tangz sis, iz făngz ntơư, tsinhv muôx tus puôr chuv cuan, tsi tâu uô trơưs jông; thâms chir tsinhv muôx tus puôr muôx hanhx vi tir tưr, hêv ntâus lưx lươngs uô hâux lưv phangx, tangr moz. Cxuô cxênhx chinhr cuênx cuôs pêx xinhv tsuv cxangz nzir uô jông xangr uô trơưs chor cui đinhs, tsinhr tinhv trơưs tinh thânx tơư kra ntơưv Chinhr phuv, WBPX xênhr; côngv saz, côngv đăngs jul chia pangz mangx uô tar hur phangx, tangr moz Covid-19.

Ntâu lênhx nênhs sâuv thangx tsangv Ea Tling (Cư Jut) tsinhv nhoz chôngz lênhx uô cê, tsi tsês cêv kuôl an toanx 2m

Hur hnuz 1/4, ntơưv hênhx Cư Jut tsinhv muôx chuôz zis tsov cưv yôngz cus

Iz cxa nênhs tsangr yêz môngl lus tâus cêr tsinhv tsi chox ntâuz bul ndâux

Hnuz 9/4, Công an phươngx Nghĩa Tân (Gia Nghĩa) sâu biên banv hanhx chinhr 8 lênhx tsi chox ntâuz bul ndâux qơư công côngs

Công an phươngx Nghĩa Thành (Gia nghĩa) xưv lir nênhs tir tưr lưx lươngs cxênhz yuôx phangx, tangr moz Covid-19. Ảnh tư liệu

Ntâu nhuôs zâu nhoz Gia Nghĩa tsinhv tuôx chôngz lênhx nhoz uô si haz tsi chox ntâuz bul ndâux

Bảo Ngọc – Y Sơn

484
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.