Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bu nuyh bon lan mô dơi lah mô uănh kh’lay đah nau kan n’jrrăng, n’gang nau ji tưp Covid-19

16/04/2020 09:53 G4T+7

Ntơm lơ 1/4/2020, lĕ r’ngôch pah kan tĕng Nau ntĭm 16/CT-TTg bơh Thủ tướng Chính phủ ta nau pah kan ăp ntil nau kan ngăch, n’gang Covid-19.

Tĕng saơ tâm nau kan aơ, gĕh âk bu nuyh bon lan du nuih n’hâm tĕng nau kan, lĕ kơt di nau bu ntĭm n’hanh pah kan ân di ăp ntil nau n’hêl: put mbung lah hăn tâm bon lan, bư kloh săk jăn, mbơh hưn di nau kan y tế, mô dơi rbŭn âk bu nuyh, mô dơi thơ luh ta wâl lah mô gĕh nô nau kh’lay… Khă nĕ, bơh đah aơ, hôm e âk bu nuyh mô uănh kh’lay tâm nau kan, mô hŏ kơt di nau bu ntĭm; tâm nĕ gĕh bu nuyh mô iăt nau bu ntĭm, dông phung pah hăn n’jrăng n’gang nau ji. Ăp n’gâng kan bri dak đă bu nuyh bon lan n’hao tay ân uĕh nau mĭn gĭt tĕng kơt di ăp ntil nau n’hêl, nau đă tĕng nau ntĭm gai bơh Chính phủ, UBBL n’gor; tâm kơl n’hâm suan, lĕ r’ngôch bu nuyh du nuih tĕng nau kan gơi n’jrăng, n’gang lôch jêh nau ji tưp Covid-19.

Âk bu nuyh bon lan ta bon jê Ea Tling (Čư Jŭt) hôm e rbŭn âk bu nuyh, tâm gŭ êp ir tĕng nau bu ntĭm mô dơi gŭ êp 2 met

Ta lơ 1/4, ta n’qual Čư Jŭt hôm gĕh r’năk ndâk nau tâm nsông ma oh kon

Gĕh âk bu nuyh bon lan bĭt rdeh hăn rŏ trong mô ŭch put mbung

Lơ 9/4, Kông an phường Nghĩa Tân (Gia Nghĩa) nchih sam bŭt kuh prăk 8 nuyh bu nuyh hăn rŏ trong mô gĕh put mbung

Kông an phường Nghĩa Thành (Gia Nghĩa) nhŭp bu nuyh dông phung kan n’jrăng, n’gang nau ji tưp Covid-19. Ảnh tư liệu

Âk kon se jê ta Gia Nghĩa rbŭn pâl n’hanh mô gĕh put mbung đah siăm

Bảo Ngọc – Y Sơn

485
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.