Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Pêx xinhv Đăk Nông côngv têk pangz miênx Trung

12/11/2020 09:37 G11T+7

Hur hli 10 kror nhis đhâu, miênx Trung mangl ntâu jas đêx nhangz yôngx đêx nhangz, nangs xuz nangs chuô yôngx nangs xuz nangs chuô uô cxuôv hav nhangr yangx lus tiz nênhs haz chuôz tangv.

Uô trơưs iz suôz hu pangz miênx Trung chơưv khu cxuôv hav viv đêx nangs, canr bôx, công tsưc, viên tsưc, nênhs los đôngx, cxuô cxênhx Pêx xinhv sâuv thangx tsangv xênhr Đăk Nông trâu saz pangz bâuv ntâu zangv. Đhâu Wiv ban Măts trânx Têz qơưs Việt Nam, Hôix Chữ thập đỏ xênhr, câu lax bôx, đoanx thêv tưz txaik nhênhx pangz mangx ntơưv pêx xinhv haz xang môngl txus trâu cxuô trôngx qơư tos txaik pangz mangx viv cxuôv hav ntơưv ntuxx nangs xưs li Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Quảng Nam…

Pêx xinhv hur xênhr krưr par xang trâu tsôngv box miênx Trung chơưv viv tsi txâuk cxuô zangv nox hâuk

Pêx xinhv sâuv thangx tsangv xênhr côngv têk pangz cxuô zangv xang môngl trâu miênx Trung

Cxuô zangv nox lo xair haz phênhz tiz jông uô ntêx ndi yêz xang môngl miênx Trung

Cxuô tsov cưv haz car nhênhs tangz tov trâu saz pangz cxuô zangv haz tinh thânx chia pangz mangx tsôngv box chor xênhr miênx Trung

Cxuô phênhv nux siz hluz lo chox môngl txus trâu pêx xinhv miênx Trung mangl đêx nangs nhangz

Tsêr saz jông xênhr Đăk Nông môngl txus nduô qơư muôz nhiax trâu pêx xinhv miênx Trung khu, uô đuô vangx tsêr

Hồ Mai

1,476
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.