Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nghiệm thu Đề tài “Nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa thổ cẩm của các tộc người thiểu số ở tỉnh Đắk Nông”

07/11/2019 14:31 G11T+7

Ngày 31/10, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức nghiệm thu kết quả đề tài cấp tỉnh “Nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa thổ cẩm của các tộc người thiểu số ở tỉnh Đắk Nông”, do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông chủ trì.

​​

Nghệ nhân dệt thổ cẩm tham gia và dệt thổ cẩm tại buổi nghiệm thu

Đề tài đã phản ánh và đánh giá một cách khách quan thực trạng thổ cẩm và văn hóa thổ cẩm của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Nông như M’nông, Mạ, Ê đê, Mông, Dao… và đưa ra những giải pháp bảo tồn, phát triển; góp phần đưa ra các giải pháp để bảo tồn và phát triển văn hóa thổ cẩm, giữ vững bản sắc văn hóa dân tộc, từng bước tạo nên biểu tượng văn hóa của cộng đồng ở tỉnh Đắk Nông…

Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu thống nhất thông qua và được đánh giá là có giá trị ứng dụng cao vào thực tiễn công tác bảo tồn và phát huy văn hóa thổ cẩm trên địa bàn tỉnh.

Hồ Mai

177
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.