Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nghis cuêt lus uô muôx kangz hâu Tsangz cxênhx mux tiêu têz qơưs txu pluôs truôx đrênhk sâuv thangx tsangv minhx cxưx nênhs tsơưs haz tox trôngz

05/12/2019 10:29 G12T+7

Wiv ban Thươngx vus Cuôr hôis kror nhis ban hanhx Nghis cuêt sur 795/NQ-UBTVQH14 lus hâux lưv txuôl nzir uô tar, uô muôx kangz hâu uô trơưs chinhr sach, phap luôx lus uô trơưs Tsangz cxênhx mux tiêu têz qơưs txu pluôs truôx đrênhk sâuv thangx tsangv minhx cxưx nênhs tsơưs haz tox trôngz.

Wiv ban Thươngx vus Cuôr hôis kra cuôs Chinhr phuv tox tsongs tơư cxuô trôngx qơư uô trơưs chor jaiv phap uô muôx sinh cêr truôx đrênhk tsuô tsôngv box thãng tsangv minhx cxưx nênhs tsơưs, hur ntơư muôx cangr haz por vêv hangr jôngr

Wiv ban Thươngx vus Cuôr hôis cuôs Chinhr phuv kra uô trơưs chinhr sach tsuô thangx tsangv minhx cxưx nênhs tsơưs, tox trôngz tangz tov yuôr hiêus lưx, hur ntơư zov chênhr txus zaiv cêr chor phiv liv hur luz nênhx ntơưv tsôngv box cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs hênhr; bov đamv kei uô nênhx ntơưv chor minhx cxưx hnuôr bâuv li cxuô zangv minhx cxưx hur thangx tsangv trơưs mux tiêu Đêx anr chuôz kra txus shông 2025; uô trơưs chor jaiv phap pangz phuôv tsangr uô hnox, uô muôx sinh cêrtruôx đrênhk tsuô tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs, tox trôngz; zov chênhr cxiv tsang luz nênhx văn hoar, tinh thânx; zov chênhr zor zux, y têr, kra nghêx, xuât khâuv los đôngs, zaiv cêr hnuv uô, uô muôx kangz hâu los đôngs...

Bảo Ngọc

391
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.