Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nau n’hêl gơi n’hao uĕh Nau nchră kan bri ndak bư trŭnh nau rêh o-ach nâp phĭt tâm mpeh bon lan iê bu nuyh n’hanh mpeh yôk

05/12/2019 10:29 G12T+7

Ủy ban Chăm gai Quốc hội mhe ntrŭnh Nau n’hêl mrô 795/NÐ-UBTVQH14 gơi pah kan ân lôch, n’hao uĕh nau kan, nau uĕh kan tĕng bư nau kơl, nau way pháp luật tĕng bư Nau nchră kan bri ndak bư trŭnh nau rêh o-ach nâp phĭt tâm mpeh bon lan iê bu nuyh n’hanh mpeh yôk.

Ủy ban Chăm gai Quốc hội lĕ đă Chính phủ nchŭn n’hâm suan pah kan kơl bu nuyh bon lan gĕh nau rêh đăp mpăn tâm mpeh bon lan bu nong iê bu nuyh, tâm nĕ gĕh nau kan mât mray, chiă bri

Ủy ban Chăm gai Quốc hội lĕ đă Chính phủ ndâk ntĕng bư ăp ntil nau kan kơl tâm mpeh bon lan bu nong iê bu nuyh, mpeh yôk dôl dơi pah kan, tâm nĕ nklaih ăp ntil nau jêr jŏk tâm nau rêh bon lan ăp bu nong iê ngăn ngên bu nuyh; gơi nau rêh bu nuyh bon lan aơ hao tâm ban đah ăp bu nong bă bă tâm mpeh tĕng nau Nchră kan tât năm 2025; pah kan gơi kơl bư hao nau bư mir jan ba, gĕh nau pah kan ma bon lan bu nong iê bu nuyh, mpeh yôk; uănh khlay nau kan ndâk njêng nau way, n’hao nau rêh tâm nuih n’hâm; mât mray nau ntĭm sơm, y tế, ntĭm nau kan, hăn pah kan ta bri dak bu, joi nau pah kan, n’hao tay nau pah kan ân uĕh…

Bảo Ngọc

384
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.