Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Hnuz hôis Tso nyangr tinhx nguêns uô trơưs Lêr hôis Tsaz laz shông 2020

12/12/2019 14:06 G12T+7

Txix hnuz 9-11/12, ntơưv thix xar Gia Nghiar haz chor hênhx Đăk Mil, Cư Jut, Ban Tơư kra tso nyangr tinhx nguêns xênhr cênhz đrul chor đơn vix cis txus tsov cưv Hnuz hôis Tso nyangr tinhx nguêns uô trơưs Lêr hôis Tsaz laz shông 2020.

Hnuz 9/12, pêx xinhv sâuv thangx tsangv thix xar Gia Nghiar tưz tinhx nguêns tso lo 423 đơn vix nyangr an toanx

Đrul phương châm “Tso nyangr chơưv nênhs-nghiar cưv jông”, chôngz lênhx tinhx nguêns viên tuôx ntơưv ntâu cơ cuan, ban nganhx, đoanx thêv haz pêx xinhv ntơưv chor trôngx qơư sâuv tưz tuôx tso lo yangx 1.400 đơn vix nyangr an toanx. Jas hnuôr, chor đơn vix tưz kruôz, uô jông xangr tsuô chor tinhx nguêns viên krơưs puz mô, puz nhân đaos, pangz mangx y hocx...

Bảo Ngọc

474
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.