Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nar rbŭn Ân bu sŏk m’ham bư tĕng Rbŭn pâl Yăn kao năm 2020

12/12/2019 14:06 G12T+7

Ntơm lơ 9- lơ 11/12, ta bon têh Gia Nghĩa n’hanh ăp n’qual Dak Mil, Čư Jŭt, M’bŭch kan Ntĭm gai nau kan sŏk m’ham lĕ kan ndrel ma ăp ntŏk kan gơi ndâk Nar rbŭn rbŭn Ân bu sŏk m’ham bư tĕng Rbŭn pâl Yăn kao năm 2020.

Lơ 9/12, bu nuyh bon lan tâm lam bon têh Gia Nghĩa lĕ kơl ân gĕh 423 ntil m’ham kloh uĕh

Ðah ntil nau moh kan “Ân m’ham kơl bu nuyh gĕh nau ji – jêng du ntil nau pah kan uĕh”, gĕh âk bu nuyh kơl ân m’ham tă bơh ăp ntŏk kan, m’bŭch kan, đoàn thể n’hanh bu nuyh bon lan tâm lam n’gor lĕ ân gĕh 1.400 ntil m’ham kloh uĕh. Ta mông aơ, ăp ntŏk kan lĕ mbơh ntĭm, n’hao tay nau mĭn gĭt ân ma bu nuyh kan gơi bu kơl ân khung proch, nting jêh khĭt, dŏng mĭn kan ma y học…

Bảo Ngọc

473
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.