Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nam Xuân uănh kh'lay nau pah kan n'hao đảng viên bu nong iê bu nuyh

30/09/2021 16:56 G9T+7

Xă Nam Xuân (Krông Nô) jêng du xă gĕh âk bu nong iê bu nuyh rêh. Tâm ăp năm lĕ lăn, Ðảng bộ xă trĕng kơp nau pah kan ndâk njêng, n'hao đảng viên bu nong iê bu nuyh jêng du ntil nau pah kan kh'lay gơi n'hao nau kan ntĭm gai, nau dăng lơh bơh tổ chức co sở đảng.

Ðảng ủy xă lĕ nchŭn n'hâm suan ndjôt bôk, ntĭm gai ăp chi bộ gĭt nô nau pah kan, ndâk nau kan mbơh njêng đảng viên tât ta nau kan ntĭm nti, r'nglăp đảng viên. Ăp chi bộ đă ăp đảng viên ngăn ngên gĕh nau bên tâm nau pah kan Ðảng, gĕh k'hưm, gĭt nau way, nau rêh ôi mhau bơh bon lan bu nong iê bu nuyh tât pah kan ta thôn gơi ndâk njêng n'gâng kan tơm. Tă bơh ăp ntil nau ndâk kan, nau pah kan, âk bu nuyh bon lan lĕ nsrôih, gĕh nau pah kan uĕh gơi bon lan tĕng kơt kan, gĕh nau mĭn nsrôih pah kan di lĕ dơi bu ntĭm nau mĭn gĭt Ðảng... Tât abaơ, Ðảng bộ xă Nam Xuân gĕh 326 đảng viên, dôl rbŭn ta 15 chi bộ; tâm nĕ, gĕh 232 đảng viên bu nong iê bu nuyh. Ăp đảng viên bu nong iê bu nuyh jêh dơi bu r'nglăp đảng lĕ gĕh nau mĭn gĭt n'hao uĕh nau pah kan, leo pah kan lor tâm nau pah kan wăng sa gơi bon lan tĕng kơt, mât mray nau way kăl e; sâm kơl njŭn nau ndâk kan, nau kơl bơh Ðảng, Bri dak lăp tât ta nau rêh bu nuyh bon lan.

Che Vi Văn Thắng (ao nglang), Bí thư Chi bộ thôn Nam Thanh dơh dăch, mbơh ntĭm bu nuyh bon lan săch tơm tăm di gơi n'hao nau wăng sa

Jêh dơi bu r'nglăp đảng, nô Nông Văn Sòn (bu nong Nùng) lĕ nau nsrôih, ôp nti gơi pah kan lôch uĕh nau kan

Ðảng viên nsrôih mbơh ntĭm, sâm kơl mât mray uĕh nau way kăl e bơh bu nuyh Nùng ta thôn Thanh Sơn

Ðảng viên Lương Thị Lá, kan bộ Pah kan - ka han rmanh n'hanh bon lan xă Nam Xuân lĕ nuih n'hâm ntĭm bu nuyh bon lan tâm nau pah kan

Âk trong hăn ta ăp thôn ta xă Nam Xuân dơi kan bộ, đảng viên n'hanh Bu nuyh bon lan tâm kơl nkra

Y Sơn

3,094
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.