Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Năm 2021, Dak Nong nsrôih pah kan hao nau wăng sa gĕh rlau 7,18%

31/12/2020 10:45 G12T+7

Năm 2020, hôm gĕh âk nau jêr jŏk, khă nĕ Dak Nong lĕ nchŭn n’hâm suan pah kan nê nê “bar ntil nau kan kh’lay” tĕng nau ntĭm gai bơh Chính phủ lah bư hao nau wăng sa, n’jrăng n’gang nau ji tưp Covid-19. Tâm nam 2020, n’gor dơi pah kan jêh 11/16 ntil nau kan wăng sa – nau rêh bon lan.

Nô nau hao wăng sa tâm n’gor gĕh 4,65%; r’noh r’năk o-ach trŭnh rlau 3,5% đah năm 2019 n’hanh hôm e dâng 7%. Nau pah kan n’jrăng, n’gang nau ji tưp Covid-19 n’hanh nau ji bạch hầu dơi ndâk kan ngăch, gĕh nau pah kan uĕh.

Năm 2021, n’gor Dak Nong nchră kan ph kan ân lôch ăp ntil nau kan, njêng nau n’hưch gơi pah kan lôch jêh Nau n’hêl Rbŭn têh Ðảng bộ n’gor tâl XII, năm kan 2021 – 2025. N’gor nchră kan lôch 11 ntil nau kan, tâm nĕ nsrôih pah kan hao nau wăng sa gĕh rlau 7,18%; gĕh n’sĭt prăk rêl du huê bu nuyh pah kan du năm tât 50,62 r’keh prăk; r’noh r’năk o-ach trŭnh rlau 2% du năm, gĕh sŏk prăk tâm bon lan gĕh 2.750 tỷ đồng...

Năm 2021, nau kan Kông nghiệp n’hanh Ndâk nkra hao 12,94%

R’noh trong dak blĭt tâm năm 2021 gĕh 66%

99% r’noh r’năk bu nuyh bon lan dơi dŏng điện

R’noh r’năk o-ach bon lan bu nong iê bu nuyh trŭnh ntơm 4% rlau ma ka lơ

Tăm bri mhe ân gĕh 1.000 ha, r’noh bri n’kŭm n’hâm gĕh 38,15%

Nsrôih pah kan gĕh 3 xă kơp di bon lan mhe

Quốc Sỹ

641
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.