Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Long Sơn sir jul tangr kruôr tsuô cax phê

11/04/2020 07:04 G4T+7

Xar Long Sơn (Ðăk Mil) muôx li 2.000 ha angr chos kôngz, hur ntơư muôx yangx 300 ha cax phê. Viv yangr ntux ntêr txix thâuv kangz shông 2019 txus hnuôr mas ntâu chor angr chos kôngz hur xar tangz tov tsi muôx txâus đêx tsuôk.

Nhis hnuôr tsôngv box Nduôr, Langl sâuv thangx tsangv xar tox tsongs ntâu tsưr ziv tir kruôr xưs li: Khơưz cxangz kror đêx, tsuôk đêx xir por, thôngr chor hangr đêx tsinhv ntưl... chia nrar đêx txuôk tsuô cax phê. Iz făngz, nganhx chưc năng cis txus haz chinh rcuênx trôngx qơư tsinhr môngl seiz shuôs chor pangs đêx chia ntâus grê chor đêx tsinhv yuôr cxuô luz six chia khu đêx tsuôk cuôs huv; kra Pêx xinhv sir zôngv cxuô zangv hâur đêx chia tsuôk kôngz lông; tox tsongs chơưv chor angr cax phê cưs muôx khav năng tsinhv chơưv lo, tsi grul đêx tsuôk luôv langx luôv lus, uô luôv xuôv đêx haz zangv tinhx tsangs siz tsinhz đêx...

Tsôngv box minhx cxưx Langl jos Tân Sơn, thôngr chor hangr đêx tsinhv ntưl zuôr đêx chia chơưv cax phê

Pêx xinhv Long Sơn sir zôngv đêx hur kror ntơưv chuôz zis chia tir kruôr tsuô cax phê

Tưz sir jul tir kruôr, tangz sis ntâu chor angr cax phê ntơưv pux tuz nhuôs nhoz Long Sơn tsinhv mangl kruôr blôngx, kruôr chik, ngui cơ pôngz đơưz

Y Sơn

470
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.