Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Long Sơn nsrôih joi dak tŏ ân tơm ca phê

11/04/2020 07:04 G4T+7

Xă Long Sơn (Dak Mil) gĕh tâm 2.000 hec ta neh bư mir, tâm nĕ gĕh rlau 300 hec ta neh tăm ca phê. Yor duh nar, mô saơ mih ntơm lôch năm 2019 tât abaơ nĕ âk neh tăm ăp ntil tơm tâm xă abaơ mô tŏng dak tŏ.

Abaơ bu nuyh bu nong Tày, Nùng tâm xă lĕ n’hâm suan mĭn nau kan gơi joi dak tŏ: kuyh mhe ntu dak, tŏ nkrem dak, n’king dak hoch ta n’hor… gơi joi dak tŏ ân ma tơm ca phê. Bơh đah nĕ, ăp n’gâng kan n’hanh ntŭk kan bri dak lĕ hăn ksiêm  ăp nglau dak, ntu dak gơi ksiêm mĭn nau kan tâm ăp tâ gơi pơk dak ân di; ntĭm gai Bu nuyh bon lan ndăn dŏng ăp ntu dak gơi tŏ dak ma tơm tăm; nchŭn n’hâm suan tŏ dak ma tơm ca phê dăch khĭt, mô pom dak tŏ bơh aơ bơh ri, bư nghoach dak n’hanh mô gĕh nô nau bu nuyh bon lan tâm pit dak tŏ…

Bu nuyh bu nong Nùng ta thôn Tân Sơn, n’king dak hoch hôm e iê ta n’hor gơi tŏ ca phê dăch khĭt

Bu nuyh bon lan Long Sơn ndăn pom dak ntu tâm r’năk gơi gĕh dak tŏ ma tơm ca phê

Lĕ n’hâm suan joi dak tŏ, khă nĕ âk neh tăm tơm ca phê bu nuyh bon lan ta Long Sơn iêu n’ha, kro n’kĭng, klăp lah năm aơ mô hôm gĕh play

Y Sơn

383
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.