Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Liên hoan văn nghês cuânx chungr xênhr Đăk Nông jas tiv VII shông 2019

22/08/2019 09:35 G8T+7

Hur oz hnuz 14 haz 15/8, WBPX xênhr Đăk Nông tsov cưv Liên hoan văn nghês cuânx chungr xênhr Đăk Nông jas tiv VII shông 2019, đrul tuôx côngv ntơưv yangx 500 jiên viên cuânx chungr ntơưv 16 pangz tuôx ntơưv chor cơ cuan, đoan vis, trôngx qơư sâuv thangx tsangv xênhr.

​​​​​

Tiêt mux sênhr chêr hu gâux “Đăk Glong hnuz yaz” ntơưv Pangz văn nghês cuânx chungr hênhx Đăk Glong

Đhâu 2 hnuz uô lov jêv ntưl, đrul chuv đêx “Đăk Nông-suôz đror hnuz yaz”, cxuô pangz pangz tưz biêuv jiênr 81 tiêt mux sênhr chêr, hu gâux, jiênr xươngr jân jan, kruôs txus Đangv, Lâul Hôx, phuôv tsangr ntơưv têz qơưs haz tiz nênhs xênhr Đăk Nông…

Cêt cuav, lus tangs nro pangz, jaiv iz thuôx lus Pangz văn nghês cuânx chungr Công an xênhr; uô cê jaiv oz zos Pangz văn nghês cuânx chungr Bôs Chiv hui Cuân sưs xênhr haz Pangz văn nghês cuânx chungr hênhx Krông Nô; Pangz văn nghês cuânx chungr thix xar Gia Nghiar, Pangz văn nghês cuânx chungr hênhx Đăk Mil haz Pangz văn nghês cuânx chungr Trung tâm hoax đôngs Thanh Thiêur nhi xênhr uô cê jaiv 3.

Mỹ Hằng

239
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.