Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Rbŭn pâl k’dŏ mprơ bu nuyh bon lan n’gor Dak Nong tâ VII năm 2019

22/08/2019 09:35 G8T+7

Tâm bar nar lơ 14 n’hanh 15/8, UBBL n’gor Dak Nong lĕ ndâk nau kan Rbŭn pâl k’dŏ mprơ bu nuyh bon lan n’gor Dak Nong tâ VII năm 2019, lah gĕh lơ 500 bu nuyh k’dŏ mprơ tâm bon lan tă bơh 16 ntŏk tâm ăp n’gâng kan, m’bŭch kan, n’qual tâm n’gor tât rbŭn pâl.

​​​​​​

Ntil nau mprơ “Dak Glong nar mhe” bơh Ntŏk k’dŏ mprơ bu nuyh bon lan n’qual Dak Glong

Jêh 2 nar lĕ nuih n’hâm rbŭn pâl, đah nau moh kan “Dak Nong – nau uĕh tâm nar mhe”, ăp ntŏk pâl lĕ rbŭn pâl 81 ntil nau k’dŏ, nau mprơ, nau mprơ kơt kal e, nau r’nê Ðảng, Wa Hồ he rŏng, nau hao bri dak n’hanh kon bu nuyh tâm n’gor Dak Nong…

Jêh rbŭn pâl, nau dơi blau ngăn ngên ăp ntŏk, giải nhất blau ngăn ngên lah Ntŏk k’dŏ mprơ bu nuyh bon lan Kông an n’gor; bar giải nhì lah Ntŏk k’dŏ mprơ bu nuyh bon lan Mpôih ka han ntĭm gai Tâm lơh n’gor n’hanh Ntŏk k’dŏ mprơ bu nuyh bon lan n’qual Krông Nô; Ntŏk k’dŏ mprơ bu nuyh bon lan bon jê Gia Nghĩa, Ntŏk k’dŏ mprơ bu nuyh bon lan n’qual Dak Mil n’hanh Ntŏk k’dŏ mprơ bu nuyh bon lan Wâl pah kan Ddruh ndăm n’gor gĕh giải 3.

Mỹ Hằng

240
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.