Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Liên hoan chor pangz kruôz ntuôl măng non xênhr, shông cơưv 2017-2018

18/01/2018 09:14 G1T+7

Hur 2 hnuz 11-12/1, Hôix đôngx Đôix xênhr tsov cưv Liên hoan chor pangz kruôz ntuôl măng non xênhr, shông cơưv 2017-2018 đrul chuv đêx: “Phangx tangr phuôz zuôv tinhx juxx nhuôs zâu haz nrar pâuz luôx Nhuôs zâu shông 2016”.

Tiêuv phâmv “Cxoz nhoz tuôz zưv, tsuv has lus” ntơưv pangz hênhx Chư Jut lo jaiv iz

Đrul hinhx thưc sân khâur hoar, 8 pangz kruôz ntuôl măng non tuôx ntơưv chor hênhx, thix xar thêv hiênx khav năng bâuv tsưr ziv trinhx baix chor tiêuv phâmv đrul nôix jung kruôz ntuôl, kruôz hu thiêur nhi haz pêx xinhv nrar pâuz phương phap phangx tangr phuôz zuôv tinhx jux tsuô nhuôs zâu haz luôx Nhuôs zâu. Cêt cuav, jaiv iz thuôx lus Pangz Kruôz ntuôl măng non hênhx Chư Jut; jaiv oz zos chor Pang Kruôz ntuôl hênhx Tui Đưc haz Đăk R’lâp; jaiv pêz thuôx lus chor Pangz hênhx Krông Nô haz Đăk Song.

Đặng Hiền

727
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.