Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Lêr môngl côngv “Hnuz Chuv nhâts njuôz” uô trơưs phong tsox “Tangr rac thaiv trox ntông”

14/03/2019 14:41 G3T+7

Tangs cis 10/3, ntơưv thix xar Gia Nghiar, Xênhr đoanx Đăk Nông tsov cưv Lêr môngl côngv “Hnuz Chuv nhâts njuôz” shông 2019 cxênhx trung ương, sâu lo yangx 600 đoanx viên, thanh niên tuôx ntơưv chor cơ sơv đoanx tuôx côngv.

Thơưx chox xênhr haz đoanx viên, thanh niên côngv tso njêl ntơưv pangs Gia Nghiar ntơưv chuôv lêr môngl côngv

Đrul chuv đê xuô trơưs phong tsox “Tảngr rac thaiv trõ ntông”, tsangz cxênhx kruôz hu tangs nro tsôngv langx, tiv zix mas shông côngv por vêv môi trươngx, por vêv nguônx taix nguên thiên nhiên… Trơưs ntơư, ntâu hoatx đôngs tsinhz, mênhx pêv tas zuôr lo kra iz tuôv cxix ntơưv cxuô trôngx qơư hur xênhr xưs li: Vêv xinhz môi trươngx; sâu uô pơưk; xưv lir rac thaiv, nilon; kruôz ntuôl por vêv môi trươngx…

Đặng Hiền

699
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.