Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Lêr yangz đuô 50 shông uô trơưs Di tsuc Tsuv tinhx Hôx Chir Minh

29/08/2019 14:42 G8T+7

Mo 22/8, ntơưv Trung tâm Hoax đôngs Thanh thiêur nhi xênhr, Xênhr đoanx Đăk Nông tưz tsov cưv Lêr yangz đuô 50 shông uô trơưs Di tsuc Tsuv tinhx Hôx Chir Minh (1969-2019).

​​​

Khơưs Fax kruôs haz yangx côngz 8 công trinhx thanh niên uô trơưs lus Lâul

Tsangz cxênhx tưz muôx chor hoax đôngs muôx grê xưs li ntâus grê cêt cuav 3 shông uô trơưs Chiv thix 05 ntơưv Bôs Tsinhz chei lus cxiz chênhr cơưv shuv haz uô trơưs saz xangr, saz jông, phong cach Hôx Chir Minh; xâuk kangz hanhx trinhx “Shông hluôs Đăk Nông ndu lus Di tsuc trơưs Lâul”; krêz phim tư liêus lus Lâul Hôx… Ntơưv chuôv uô lêr, xênhr đoanx tưz krơưs Fax kruôs haz yangx côngz 8 công trinhx thanh niên uô trơưs lus Lâul; yangx côngz 15 đangv viên hluôs tiêu biênv, muôx ntâu pangz mangx tsuô hâux lưv đoanx haz phong tsox thanh thiêur nhi nôngz nhôngl đhâu…

Đặng Hiền

377
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.