Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Lêr siz jênhv cưr tix ntơưv nênhs Ê đê

02/01/2020 09:32 G1T+7

Lêr siz jênhv cưr tix ntơưv nênhs Ê đê lo tsov cưv sâuv cơ sơv tưs nguêns. Lêr siz jênhv zos chor car nhênhs hur jos, đuô jos, đuô zangv minhx cxưx siz jênhv uô cưr tix los sis ntơưv cxuô luz jos.

Lêr siz jênhv cưr tix ntơưv cxuô luz jos Ê đê uô muôx chor nghi thưc: Lêr tol kruô, lêr siz jênhv, khơưs chox pâuk đăngs jul, hâuk chơưr mol, trâur tơưk hnox shir phangz... Nghi lêr lo tsov cưv đrul saz xangr cuôs cxuô lênhx uô nênhx côngv saz, uô cê xưs li cưr tix iz tsêr, côngv siz pangz hlang đhâu txov nhev chia cxiv tsang jêx jos ziv hnuz ziv hnox tsâu nangr sur, bluô hnux.

Cxuô lênhx chox lêr vâts tuôx tsuô jos tsưr uô lêr siz jênhv.

Nênhs lâul jêx jos tsưr uô tsưr lêr, hu chor gâux têz tol kruô tuôx côngv.

Pangz chiêng ntơưv jos khoz chor jăngx nhax lov jêv ntưl tol kruô.

Hlôngr njêx muôl chor tsưr jos uô lêr siz jênhv.

Chor kuôl pux Ê đê sênhr chêr shir phangz ntơưv lêr siz jênhv.

Hlôngr njêx muôl chor tsưr jos côngv khơưs pâuk đăngs jul tsuô cxuô lênhx tuôx côngv.

Uô cê hâuk chơưr mol siz thangv shir phangz uô cưr tix iz tsêr.

Uô kangz chor nghi thưc siz jênhv cưr tix tov ntêx tsưr xinhz, cxuô lênhx côngv sênhr chêr shir phangz tov ntêx chuz hluôr tơưk.

Hồ Mai

4,470
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.