Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bư Brah tâm broh oh nô bơh bu nuyh R’đe

02/01/2020 09:32 G1T+7

Bư Brah tâm broh oh nô bơh bu nuyh R’đe dơi ndâk tĕng nuih n’hâm ŭch Bư êng. Bư Brah tâm broh dơi bu Bư Brah tâm broh oh nô tâm Bon, Bon êng, êng bu nong tâm broh mô rĭ đah Bon aơ ma Bon ri.

Bư Brah tâm broh oh nô đah ăp Bon lan bu nuyh R’đe dơi bu Bư tĕng nau Bư Brah aơ: Bư Brah wơt bu năch, Bư Brah tâm broh, dôk kông lah uĕh n’hâm suan, ngêt ndrănh yăng, su ŭnh ngêt sa… Nau Bư Brah aơ dơi bu ndâk gơi dăn ăp bu nuyh Bon lan tâm dơh dăch, tâm rom gop tâm ban oh nô du ndul deh, tâm kơl ăp ntil nau jêr jŏk, nau mâp mô uĕh, gơi ndâk njêng Bon lan rlau nar rlau hơm răm, ndrŏng uĕh.

Ăp bu nuyh ndjôt drăp ndơ tât ta Bon tơm gơi Bư Brah tâm broh.

Bu ranh Bon Bư Brah, tâm pơt nau pơt wơt bu năch tât hăn pâl.

Bu klô tâm Bon tŭr chĭng goh goong drưh đrưh wơt bu năch.

Mpơl măt ăp kô ruanh Bon Bư Brah tâm broh.

Ăp bu ur rduh R’đe m’ak k’dŏ ta nar rBŭn tâm broh.

Mpơl mpơl ăp kô ruanh Bon dôk kông lah uĕh n’hâm suan ma ăp bu nuyh tât Bư Brah.

Ngêt ndrănh yăng lah uĕh nau m’ak lĕ jêng oh nô du r’năk.

Jêh Bư Brah tâm broh bơh năp Brah yang, ăp bu nuyh Bon lan m’ak k’dŏ bơh pĭt ŭnh.

Hồ Mai

4,060
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.