Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Lêr hôix Văn hoar ntâuz txaix Việt Nam jas tiv II -2020

27/11/2020 09:34 G11T+7

Txix nuz 24 - 29/11, Lêr hôix văn hoar ntâuz txaix Việt Nam jas tiv II shông 2020 uô ntơưv xênhr Đăk Nông.

Lêr hôix muôx tuôx côngv ntơưv yangx 700 nghêx nhân ntơưv 15 xênhr, đrôngl tangs nro têz qơưs: Cao Bằng, Tuyên Quang, Yên Bái, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum, Đăk Lăk, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Bình Phước, Bạc Liêu, An Giang, Tiền Giang, Đăk Nông. Đrul chuv đêx "Lêr hôix văn hoar haz ju lix - Tinh hoa Phương Đông", chor hoax đôngs ntơưv lêr hôix uô ntơưv đrôngl Gia Nghĩa, iz cxa hênhx haz chor qơư jông gâux nto bê sâuv thangx tsangv xênhr Đăk Nông. Lêr hôix muôx ntâu tsangz cxênhx xưs li: Ndil seiz tsinhz tas không jan văn hoar ntâuz txaix Việt Nam; Zos lưu văn hoar cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs Việt Nam; Par caz không jan văn hoar ntâuz txaix; Sênhr chêr Fashion Show ntâuz txaix;... Mo krêz Lêr hôix tsinhv muôx shiz shơư tsangz cxênhx tol nhênhx côngz bê Công viên đias tsât tangs kangz ntux UNESCO Đăk Nông. Nhoz hur chor hoax đôngs văn hoar, ju lix, khangr kra shênhv đuôz, hu grul đâux tư ju lix xênhr Đăk Nông shông 2020, uô iz tuôv cxix cênhz Lêr hôix văn hoar ntâuz txaix Việt Nam jas tiv II tsinhv muôx Hôix nghis thangv kra, khangr kra shênhv đuôz, hu grul đâux tư ju lix xênhr Đăk Nông haz Vongx banr cêt, chung cêt jas thi Miss Tourism Viet Nam 2020…

Văn nghês krêz Lêr hôix Văn hoar ntâuz txair

Đôngx chir Nguyễn Đình Trung, Phor Bir thư Xênhr wiv, Tsuv tinhx WBPX xênhr Đăk Nông kra chei krêz lêr hôix

Krêz Lêr hôix

Krơưs chưngr nhâns côngz bê Công viên đias tsât tangs kangz ntux UNESCO Đăk Nông

Khơưs côngs nhênhx Suôz gâux M'nông zos Ji sanv Văn hoar Phi vâts thêv Têz qơưs hur chuôv Lêr krêz Không jan Văn hoar ntâuz txaix

Cangz hangx huv ntâuz txaix xênhr Đăk Nông ntơưv lêr hôix

Chor nghêx nhân ntul ntâuz txaix ntơưv lêr hôix

Kruô nhiav ndil seiz, xair zuôr sanv phâmv uô ntơưv ntâuz txaix xênhr Đăk Nông

Ntâu sanv phâmv uô ntơưv ntâuz txaix lo kruô xair zuôr uô nux trâu nênhs cxênhz jê thâuv tuôx côngv lêr hôix

Nghêx nhân khoz ndăngl poz jêz trâu kruô mlôngl ntơưv lêr hôix

Kruô xair zuôr chor sanv phâmv đax trưng cxuô xênhr ntơưv chor cangz hangx huv par caz

Nhoz hur khuân khôv ntơưv Lêr hôix Văn hoar ntâuz txaix jas tiv II, tsôngv box jos Pi Nao, xar Nhân Đạo (Đăk R'lâp) uô lêr Phôngv cheix

Chor thir sinh ntơưv jas thi Miss Tourism Viet Nam 2020 côngv lêr hôix cênhz tsôngv box

Hôis nghis kra, khangr kra shênhv đuôz haz hu đâux tư ju lix xênhr Đăk Nông

Hồ Mai

5,955
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.