Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Lêr hôis phôngv blêx yaz nhoz Đăk N’Drung

06/06/2019 10:13 G6T+7

Hur oz hnuz 31/5 haz 1/6, ntơưv jos Bu R’Wah, xar Đăk N’Drung, WBPX hênhx Đăk Song tưz tsov cưv Lêr hôis phôngv blêx yaz ntơưv tsôngv box M’nông, tuôx côngv muôx jê 100 nghês nhân, jiênr viên, vâns đôngs viên tuôx ntơưv 8 jos ntơưv xar Đăk N’Drung haz muôx li 500 lênhx pêx xinhv hur haz tov đrâu hênhx.

Uô kangz phênhv lêr côngv phôngv blêx yaz zos phênhv hôis đrul ntâu grei sênhr chêr, hu gâux, uô si dân jan haz thêv thos xưs li sênhr chêr đruôl chiêng, hu gâux, tưr tuôr njaz uô mor chênhr, pul muôl ntêl buô, grul hluô, cheix nênhr chik…, lov jêv ntưl.

Lêr hôis phôngv blêx yaz zos net văn hoar tiv zix ntơưv tsôngv box M’nông sâuv thangx tsangv xênhr uô kangz iz chiv kôngz sâu lo ntâu haz thor cuôs cxuô lênhx muôx jul, cxuô vangx tsêr nox tsâu nangr sur, cxuô zangv phuôv vangv.

Nghês nhân ưu tur Điêuv Njah (Rin Txir) tror uô tơưv nghi lêr côngv blêx yaz ntơưv ndix nxez

Tiêt mux khoz đruôl chiêng phôngv blêx yaz

Tiêt mux sênhr chêr cưr jông gâux li pangx pơ lang hur krê lêr hôis

Tưr tuôr njaz uô mor chênhr

Cheix nênhr chik môngl chênhr

Môn grul hluô lo chôngz lênhx kruô seiz

Pêx xinhv côngv uô si pul muôl ntêl buô

A Trư

646
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.