Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Rbŭn m’ak bư brah kăch ba mhe

06/06/2019 10:13 G6T+7

Tâm bar nar 31/5 n’hanh lơ 1/6, ta bon Bu R’Wah, xă Dak N’Drung, UBBL n’qual Dak N’Soong lĕ pơk tâ Rbŭn m’ak bư brah kăch ba mhe bơh bu nuyh Bu Nong, lah gĕh dăch tât 100 gru, bu nuyh k’dŏ mprơ, bu nuyh tâm rlong tă bơh 8 bon tâm xă Dak N’Drung n’hanh tâm 500 bu nuyh bon lan bơh tach n’har tâm n’gor tât hăn uănh.

Jêh bư brah m’ak kăch ba mhe bu lĕ ndâk nau pâl đah ăp ntil nau k’dŏ, nau mprơ, nau pâl ŭt ma uĕh n’hanh tâm rlong pâl mpât săk jăn gĕh tur chĭng, mprơ nau ŏt ndroong, tâm rloh peh phe n’gon piăng ngăch sĭn, put măt nhŭp sur, tâm rlong hăn jâng yun… bư gĕh nô nau pâl dŭt ma uĕh lăng.

Rbŭn m’ak bư brah kăch ba mhe lah du ntil nau way ntơm kal e bơh bu nuyh Bu Nong tâm lam n’gor jêh du yan gĕh n’sĭt âk drăp ndơ gĕh tăm n’hanh dăn ân ăp bu nuyh ngăch prăl n’hâm suăl, ăp r’năk hơm răm, ăp ntil tơm tăm hao jêng.

Gru h’mô Ðiểu Njah (Mbâ Rin) ndâk tay tâ rbŭn bư brah m’ak kăch ba mhe

Bu tur chĭng goh goong rhơn bư brah kăch ba mhe ta tâ bư brah aơ

Ntil nau k’dŏ oh uĕh tâm ban kao pơ lang ta tâ pơk nar rbŭn bư brah

Tâm rlong phe phe n’gon piăng ngăch sĭn

Hăn jâng yun

Nau tâm rlong đât rse gĕh âk ngăn bu nuyh bon lan uănh

Bu nuyh bon lan pâl put măt nhŭp sur

A Trư

645
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.