Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Lêr hôis Lôngx Tôngx ntơưv Quảng Hòa

06/02/2020 09:52 G2T+7

Hur 2 hnuz 29 haz 30/1 (xaz 5 haz 6 Tsaz Nas shông), WBPX xar Quảng Hòa (Đăk Glong) tsov cưv Lêr hôis Lôngx Tôngx phôngv Đangv, phôngv Tsaz Nas shông 2020, tuôx côngv muôx yangx 1.000 nghês nhân, vâns đôngs viên tuôx ntơưv 12 jos hur xar cênhz chôngz lênhx kruô hur haz tov đrâu xênhr.

Ntơưv lêr hôis muôx ntâu tiêt mux văn hoar, nghês, siz tưr thêv thos grang ntâu banv săc văn hoar truênx thôngr ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs xưs li: Tso nhux đrâu chuôv, ntâus bongr txir nênhx pux, leiv poz hluô, tâul qox var val, tuô nênhr, lâuz cênhv, grul hluô...

Đrul uô muôx yangr lov jêv, jông hâur shông yaz, Lêr hôis Lôngx Tôngx xar Quảng Hòa tsinhv zos jas chia krangr, thangv kra net văn hoar truênx thôngr ntơưv tsôngv box cxuô minhx cxưx sâuv thangx tsangv xar txus tsuô fôngx zưl hur haz tov đrâu xênhr.

Tiêt mux văn nghês grang ntâu banv săc văn hoar minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv chuôv krêz Hôis

Lêr côngv hâur shông (tsinhv hu Lêr grêl lax) ntơưv minhx cxưx Zir, Langl

Leiv poz hluô zos môn thêv thos sâu lo ntâu lênhx tuz nxeik hluôs côngv nhiav

Lưr tuô nênhr

Lưr ntâu bongr txir nênhx

Lưr lâuz cênhv

Môn grul hluô sâu lo chông lênhx nênhs seiz, côv vur

A Trư

349
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.