Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Rbŭn pâl Lồng Tồng ta Quảng Hòa

06/02/2020 09:52 G2T+7

Tâm 2 nar lơ 29 n’hanh 30/1 (kơp lơ 5 n’hanh 6 Têt Canh Tý), UBBL xă Quảng Hòa (Dak Glong) lĕ ndâk nau Rbŭn pâl Lồng Tồng m’ak ma Ðảng, m’ak yăn Kao Canh Tý 2020. Gĕh rlau 1.000 gru, bu nuyh tâm rlong tă bơh 12 thôn tâm xă ndrel ma âk bu năch tâm n’gor n’hanh bơh tach n’gor tât hăn uănh.

Ta nar rbŭn pâl aơ bu ndâk âk nau way, nau k’dŏ mprơ, tâm rlong nau dăng n’hâm suan ndjôt âk nau way bơh bon lan bu nong iê bu nuyh gĕh: Tâm sul ndrôk, pah play đung bu ur bu klô, klŭp còn, nchŏ ntung, panh na, ntrôl mâng, đât rse…

Gơi ndâk nau m’ak tâm nuih n’hâm, nau pâl uĕh lăng bôk năm mhe, Rbŭn pâl Lồng Tồng xă Quảng Hòa hôm jêng tâ mbơh hưn, mpơl ân bu gĭt nau way uĕh bơh bon lan ăp bu nong tâm xă tât ma ăp mpôl băl tâm n’gor n’hanh bơh tach n’gor gĭt.

Nau k’dŏ mprơ uĕh dơi bon lan bu nong iê bu nuyh k’dŏ mprơ ta nar Rbŭn

Bư brah bôk năm mhe (hôm dơi moh lah Bư brah trŭnh tâm lŏ) bơh bu nuyh Tày, Nùng

Klŭp còn lah du ntil nau pâl gĕh âk bu ndăm bu druh pâl

Tâm rlong panh na

Bu klô tâm rlong pah play đung

Tâm rlong ntrôl mâng

Nau tâm rlong đât rse gĕh âk ngăn bu uănh, n’hưch nuih n’hâm

A Trư

356
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.