Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Rbŭn pâl Lồng Tồng ta xă Quảng Hòa

01/03/2018 09:37 G3T+7

Tâm 2 nar lơ 20 n’hanh 21/2 (lơ 5 n’hanh 6 Têt Năm So), UBBL xă Quảng Hòa (Dak Glong) lĕ ndâk tâ Rbŭn pâl Lồng Tồng m’ak Ðảng, m’ak Yan kao Năm So 2018.

Rlau 500 gru, bu nuyh tâm rlong tă bơh 12 thôn, bon tâm xă lĕ tâm rlong pâl rlưn nau way, tâm rlong nau pâl mpât săk jăn: Pah play đung bu klô, bu ur; klŭp kòn; găn ntung mpât bơh dâng bơh lơ; panh na; tâm rlong nchuăt; tâm rlong nau dăng ntrôl mâng, đât rse; put măt mphat dung dak; k’dŏ mprơ; tâm rlong ndrôk uĕh, tâm rlong ndrôk deh kon; tâm sur ndrôk ndơp uĕh ngăn tâm nau way kal e ăp bu nong.

Tâm k’dŏ mprơ m’ak Ðảng, m’ak Yan kao ta tâ Rbŭn pâl Lồng Tồng

Klŭp kòn jêng du ntil nau pâl mô dơi lah mô gĕh ta tâ Rbŭn pâl Lồng Tồng

Hăn jâng yun sŏk nau uĕh năm mhe

Put măt mphat dung dak

Tâm rlong đât rse

Tâm rlong nau dằng ntrôl mâng

Găn ntung mpât bơh dâng bơh lơ  

A Trư

2,842
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.