Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Lêr hôis Cax phê Buôn Ma Thuôx jas tiv 7 shông 2019

28/02/2019 14:01 G2T+7

Lêr hôis Cax phê Buôn Ma Thuôx jas tiv 7 shông zuôr uô tsuô hnuz 9-16/3, ntơưv đrôngl Buôn Ma Thuôx haz 2 hênhx Buôn Đôn haz Lăk, xênhr Đăk Lăk.

Ntơưv đrôngl Buôn Ma Thuôx zuôr muôx yangx 30 qơư phux vus cax phê tsi zuôr nhiax hur tangs nro 8 hnuz muôx lêr hôis

Đrul chuv đêx “Tinh đais nganx”, Lêr hôis muôx ntâu hoatx đôngs xưs li: Hôis nghis cxiz chênhr đâux tư; par caz; hôis siz thangv; lêr hôis cêr đrôngl; jas tưr tsât lươngs cax phê đax sanv Viêtx Nam; hôis nxư Buôn Đôn; tror uô tơưv chor nghi lêr, lêr hôis truênx thôngr ntơưv minhx cxưx hnênhs tsơưs nhoz qơư; hôis siz tưr âmv thưx cax phê…

Mẫn Doanh

2,004
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.