Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Rbŭn Ca phê Buôn Ma Thuột tâ tâl 6 n’hanh Tâm rlong pâl Nau way tur chĭng goh goong Tây Nguyên năm 2017: Âk nau gĕh pah kan n’hanh lĕ ma nau uĕh

16/03/2017 10:37 G3T+7

Ntơm lơ 8 – 13/3, ta bon têh Buôn Ma Thuột, UBBL n’gor Dak Lak kan ndrel ăp ăp m’bŭch, ntŭk kan Trung ương n’hanh ăp n’gor tâm mpeh Tây Nguyên lĕ ndâk tâ Rbŭn Ca phê Buôn Ma Thuột tâ tâl 6- Tâm rlong pâl Nau way tur chĭng goh goong Tây Nguyên năm 2017 đah nau moh kan “Tâm rgum nau blau-n’hao nau uĕh-Tâm rnglăp ndrel hao tâm nau rêh.

Rbŭn Ca phê Buôn Ma Thuột tâ tâl 6- Tâm rlong pâl Nau way tur chĭng goh goong Tây Nguyên lah tâ gơi n’hao tay nau mbơh, hưn ntil ca phê Tây Nguyên: Gơi mbơh, mpơl ân saơ nau kh’lay tâm nau way nuih nhâm, kon bu nuyh ta bri dak Tây Nguyên: tâm nĕ gĕh nau way tur chĭng goh goong, ndu ndơ kh’lay kon bu nuyh lam ăp bri dak. Ta mông aơ, âk nau rbŭn, nau bư brah kăl e dơi ăp kon bu nong Tây Nguyên ndâk tay tâm ban: Tâm rlong trah lôk rup bu nuyh tă bơh tơm si, bư brah sa ba mhe, bư brah tâm rnglăp jêng oh nô, tâm rlong rveh, tâm rlong dŭk…

Rup mpơl lam ntơm ndâk tâ Rbŭn Ca phê Buôn Ma Thuột tâ tâl 6- Tâm rlong pâl Nau way tur chĭng goh goong Tây Nguyên năm 2017

Ăp gru bơh n’gor Dak Nong mpơl măt “Rbŭn pâl hăn rŏ trong bon têh”

Ndâk nau bư brah Tâm rnglăp jêng oh nô bơh bu nong R’đe

Bu ranh bon ta bon Jan, bon jê Liên Sơn, n’qual Lak (Dak Lak) bư brah ân gĕh nau dăng nuih nhâm ma rveh lor ma tâm rlong

Gru bu nuyh Bu Nong lĕ nuih nhâm ta nau kan tâm rlong trah lôk rup bu nuyh tă bơh tơm si

Bu năch dơi ngêt ka chok ca phê mô sŏk prăk ta tâ rbŭn aơ

Y Krăk

1,468
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.