Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Rbŭn Ca phê Buôn Ma Thuột tâ tâl 6 n’hanh Tâm rlong pâl Nau way tur chĭng goh goong Tây Nguyên năm 2017: Âk nau gĕh pah kan n’hanh lĕ ma nau uĕh

16/03/2017 10:37 G3T+7

Ntơm lơ 8 – 13/3, ta bon têh Buôn Ma Thuột, UBBL n’gor Dak Lak kan ndrel ăp ăp m’bŭch, ntŭk kan Trung ương n’hanh ăp n’gor tâm mpeh Tây Nguyên lĕ ndâk tâ Rbŭn Ca phê Buôn Ma Thuột tâ tâl 6- Tâm rlong pâl Nau way tur chĭng goh goong Tây Nguyên năm 2017 đah nau moh kan “Tâm rgum nau blau-n’hao nau uĕh-Tâm rnglăp ndrel hao tâm nau rêh.

Rbŭn Ca phê Buôn Ma Thuột tâ tâl 6- Tâm rlong pâl Nau way tur chĭng goh goong Tây Nguyên lah tâ gơi n’hao tay nau mbơh, hưn ntil ca phê Tây Nguyên: Gơi mbơh, mpơl ân saơ nau kh’lay tâm nau way nuih nhâm, kon bu nuyh ta bri dak Tây Nguyên: tâm nĕ gĕh nau way tur chĭng goh goong, ndu ndơ kh’lay kon bu nuyh lam ăp bri dak. Ta mông aơ, âk nau rbŭn, nau bư brah kăl e dơi ăp kon bu nong Tây Nguyên ndâk tay tâm ban: Tâm rlong trah lôk rup bu nuyh tă bơh tơm si, bư brah sa ba mhe, bư brah tâm rnglăp jêng oh nô, tâm rlong rveh, tâm rlong dŭk…

Rup mpơl lam ntơm ndâk tâ Rbŭn Ca phê Buôn Ma Thuột tâ tâl 6- Tâm rlong pâl Nau way tur chĭng goh goong Tây Nguyên năm 2017

Ăp gru bơh n’gor Dak Nong mpơl măt “Rbŭn pâl hăn rŏ trong bon têh”

Ndâk nau bư brah Tâm rnglăp jêng oh nô bơh bu nong R’đe

Bu ranh bon ta bon Jan, bon jê Liên Sơn, n’qual Lak (Dak Lak) bư brah ân gĕh nau dăng nuih nhâm ma rveh lor ma tâm rlong

Gru bu nuyh Bu Nong lĕ nuih nhâm ta nau kan tâm rlong trah lôk rup bu nuyh tă bơh tơm si

Bu năch dơi ngêt ka chok ca phê mô sŏk prăk ta tâ rbŭn aơ

Y Krăk

1,079
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lượng người tham gia BHYT toàn tỉnh tính đến ngày 31/12/2016, đạt 81%, vượt 2,5% so với chỉ tiêu theo Nghị quyết 1167 của Thủ tướng Chính phủ.

* Lah rnoh bu nuyh rvăt Sam bŭt n’kar săk y tế tâm lam n’gor kơp ntơm lơ 31/12/2016, gĕh kan 81%, lơ 2,5% đah nau nchră đă kan Nau jrŭ 1167 bơh Thủ tướng Chính phủ.

* Zos chor nênhs tuôx côngv BHYT tangs nro xênhr xangv txus hnuz 31/12/2016, lo 81%, yangx 2,5% so li chiv tiêu trơưs Nghis cuêt 1167 ntơưv Thuv tươngr Chinhr phuv.