Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Rbŭn Ca phê Buôn Ma Thuột tâ tâl 6 n’hanh Tâm rlong pâl Nau way tur chĭng goh goong Tây Nguyên năm 2017: Âk nau gĕh pah kan n’hanh lĕ ma nau uĕh

16/03/2017 10:37 G3T+7

Ntơm lơ 8 – 13/3, ta bon têh Buôn Ma Thuột, UBBL n’gor Dak Lak kan ndrel ăp ăp m’bŭch, ntŭk kan Trung ương n’hanh ăp n’gor tâm mpeh Tây Nguyên lĕ ndâk tâ Rbŭn Ca phê Buôn Ma Thuột tâ tâl 6- Tâm rlong pâl Nau way tur chĭng goh goong Tây Nguyên năm 2017 đah nau moh kan “Tâm rgum nau blau-n’hao nau uĕh-Tâm rnglăp ndrel hao tâm nau rêh.

Rbŭn Ca phê Buôn Ma Thuột tâ tâl 6- Tâm rlong pâl Nau way tur chĭng goh goong Tây Nguyên lah tâ gơi n’hao tay nau mbơh, hưn ntil ca phê Tây Nguyên: Gơi mbơh, mpơl ân saơ nau kh’lay tâm nau way nuih nhâm, kon bu nuyh ta bri dak Tây Nguyên: tâm nĕ gĕh nau way tur chĭng goh goong, ndu ndơ kh’lay kon bu nuyh lam ăp bri dak. Ta mông aơ, âk nau rbŭn, nau bư brah kăl e dơi ăp kon bu nong Tây Nguyên ndâk tay tâm ban: Tâm rlong trah lôk rup bu nuyh tă bơh tơm si, bư brah sa ba mhe, bư brah tâm rnglăp jêng oh nô, tâm rlong rveh, tâm rlong dŭk…

Rup mpơl lam ntơm ndâk tâ Rbŭn Ca phê Buôn Ma Thuột tâ tâl 6- Tâm rlong pâl Nau way tur chĭng goh goong Tây Nguyên năm 2017

Ăp gru bơh n’gor Dak Nong mpơl măt “Rbŭn pâl hăn rŏ trong bon têh”

Ndâk nau bư brah Tâm rnglăp jêng oh nô bơh bu nong R’đe

Bu ranh bon ta bon Jan, bon jê Liên Sơn, n’qual Lak (Dak Lak) bư brah ân gĕh nau dăng nuih nhâm ma rveh lor ma tâm rlong

Gru bu nuyh Bu Nong lĕ nuih nhâm ta nau kan tâm rlong trah lôk rup bu nuyh tă bơh tơm si

Bu năch dơi ngêt ka chok ca phê mô sŏk prăk ta tâ rbŭn aơ

Y Krăk

1,200
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số tổ tiết kiệm và vay vốn trên địa bàn toàn tỉnh tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh. Trong đó, có 98% tổ hoạt động tốt, khá, còn lại là trung bình, không có tổ hoạt động yếu kém.

* Lah rnoh gĕh krem prăk n’hanh dơi manh prăk tâm lam n’gor ta Ntŭk Wâl prăk Yơh ndi Bon lan n’gor. Tâm nĕ, gĕh 98% mpôl pah kan uĕh, măn dưn, hôm e nĕ lah trung bình, mô gĕh mpôl pah kan mô blau.

* Zos chor tuv xir por haz txaik pênhr sâuv thangx tsangv tangs nro xênhr ntươv Chi nhanhr Ngân hangx Chinhr sach Xar hôix xênhr. Hur ntơư, muôx 98% tuv hoatx đôngx jông, huv, yuôr chor zos trung binhx, tsi muôx tuv hoatx đôngx tsi jông.