Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Rbŭn Ca phê Buôn Ma Thuột tâ tâl 6 n’hanh Tâm rlong pâl Nau way tur chĭng goh goong Tây Nguyên năm 2017: Âk nau gĕh pah kan n’hanh lĕ ma nau uĕh

16/03/2017 10:37 G3T+7

Ntơm lơ 8 – 13/3, ta bon têh Buôn Ma Thuột, UBBL n’gor Dak Lak kan ndrel ăp ăp m’bŭch, ntŭk kan Trung ương n’hanh ăp n’gor tâm mpeh Tây Nguyên lĕ ndâk tâ Rbŭn Ca phê Buôn Ma Thuột tâ tâl 6- Tâm rlong pâl Nau way tur chĭng goh goong Tây Nguyên năm 2017 đah nau moh kan “Tâm rgum nau blau-n’hao nau uĕh-Tâm rnglăp ndrel hao tâm nau rêh.

Rbŭn Ca phê Buôn Ma Thuột tâ tâl 6- Tâm rlong pâl Nau way tur chĭng goh goong Tây Nguyên lah tâ gơi n’hao tay nau mbơh, hưn ntil ca phê Tây Nguyên: Gơi mbơh, mpơl ân saơ nau kh’lay tâm nau way nuih nhâm, kon bu nuyh ta bri dak Tây Nguyên: tâm nĕ gĕh nau way tur chĭng goh goong, ndu ndơ kh’lay kon bu nuyh lam ăp bri dak. Ta mông aơ, âk nau rbŭn, nau bư brah kăl e dơi ăp kon bu nong Tây Nguyên ndâk tay tâm ban: Tâm rlong trah lôk rup bu nuyh tă bơh tơm si, bư brah sa ba mhe, bư brah tâm rnglăp jêng oh nô, tâm rlong rveh, tâm rlong dŭk…

Rup mpơl lam ntơm ndâk tâ Rbŭn Ca phê Buôn Ma Thuột tâ tâl 6- Tâm rlong pâl Nau way tur chĭng goh goong Tây Nguyên năm 2017

Ăp gru bơh n’gor Dak Nong mpơl măt “Rbŭn pâl hăn rŏ trong bon têh”

Ndâk nau bư brah Tâm rnglăp jêng oh nô bơh bu nong R’đe

Bu ranh bon ta bon Jan, bon jê Liên Sơn, n’qual Lak (Dak Lak) bư brah ân gĕh nau dăng nuih nhâm ma rveh lor ma tâm rlong

Gru bu nuyh Bu Nong lĕ nuih nhâm ta nau kan tâm rlong trah lôk rup bu nuyh tă bơh tơm si

Bu năch dơi ngêt ka chok ca phê mô sŏk prăk ta tâ rbŭn aơ

Y Krăk

1,012
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn toàn tỉnh. Trong đó, bậc mầm non có 18 trường, bậc tiểu học có 44 trường, bậc THCS có 28 trường và bậc THPT có 9 trường đạt chuẩn.

* Lah rnoh wâl sam bŭt kơp di uĕh tâm bri dak tâm lam n’gor. Tâm nĕ, wâl sam bŭt ân kon se jê nti gĕh 18 wâl, wâl sam bŭt nti gưl I gĕh 44 wâl, gưl II gĕh28 wâl sam bŭt n’hanh wâl sam bŭt gưl III gĕh 9 wâl sam bŭt.

* Zos chor tsêr ntơưr lo huv têz qơưs sâuv thangx tsangv xênhr. Hur ntơư, cxênhx mâmx non muôx 18 tsêr, cxênhx I muôx 44 tsêr, cxênhx II muôx 28 tsêr haz cxênhx III muôx 9 tsêr lo huv.