Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Thơưx chox xênhr yangv, khơưs nux Nav Viêtx Nam Anh Hungx, chor chuôz zis muôx công cach mangs

25/07/2019 14:57 G7T+7

Jas yangz đuô 72 shông Hnuz Thương binh-Liêtx sir (27/7), txix hnuz 18-23/7, Pangz côngz txux ntơưv xênhr zos chor đôngx chir: Ngô Thanh Danh, Phor Bir thư Thươngx trưx Xênhr wiv, Thơưx Pangz đais biêuv Cuôr hôis xênhr; Nguênr Bônr, Phor Bir thư Xênhr wiv, Tsuv tinhx WBPX xênhr; Nguênr Đinhx Trung, Phor Bir thư Xênhr wiv; Nguênr Thix Hoa, WVTVXW, Phor Tsuv tinhx HĐPX xênhr; Tôn Thix Ngocx Hanhs, Phor Tsuv tinhx WBPX xênhr tưz môngl yangv, khơưs nux chor Nav Viêtx Nam Anh hungx, chuôz zis muôx côngs tsuô cach mangs ntơưv chor hênhx Cư Jut, Đăk Mil, Đăk R'lâp.

Phor Bir thư Thươngx trưx Xênhr wiv Ngô Thanh Danh khơưs nux tsuô nav VNAH Nguênr Thix Xuân. Ảnh: Phan Tân

Ntơưv chor qơư môngl yangv, chor đôngx chir thơưx chox xênhr thangv ndu txus ntơưv Đangv bôs, chinhr cuênx haz Pêx xinhv hur xênhr lus chor hi sinh, pangz mangx lux yangx ntơưv chor Nav Viêtx Nam Anh hungx, liêts sir, chor thương binh, bênhs binh, chuôz zis chinhr sach tsuô nênx đôcx lâps, tưs zos ntơưv Têz qơưs. Chor đôngx chir nul txus đăngs jul, luz nênhx cxuô hnuz haz xangr cuôs chor chuôz zis chinhr sach, muôx côngs tsuô cach mangs cxangz nzir phat hui truênx thôngr cach mangs chia cxiv tsang qơư nhoz bluô nux, chuôz zis nox tsâu, vangv mênhx.

Phor Bir thư Xênhr wiv Nguênr Đinhx Trung yangv, khơưs nux tsuô pus Hax Thix Thâm-pux liêts sir nhoz xar Ea Pô. Ảnh: Thanh Bình

Chor đôngx chir tưz cuôs cxênhx wiv, chinhr cuênx chor trôngx qơư cxangz nzir uô jông chor chinhr sach ntơưv Đangv, Têz qơưs, uô zôngx ziv chia chor chuôz zis chinhr sach khac phux txov nhev, nde trux hur luz nênhx.

Mai Anh

182
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.