Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Lĕ nuih n’hâm sâm gơi kơl Bu nuyh on lan wơt sa têt đăp mpăn

25/02/2021 10:30 G2T+7

Têt tât, yăn kao tât jêng tâ gơi ăp bu nuyh dơh dăch ma mpôl băl, r’năk sa. Khă nĕ, gơi bu nuyh on lan wơt sa Têt Nguyên Đán đăp mpăn, răm m’ak, âk phung kan lĕ n’hâm suan pah kan măng nar tâm ăp nar têt, tâm nĕ gĕh mông wơt năm mhe Tân Sửu 2021.

Tâm nĕ gĕh nau kan, ta mông nar têt kơt kăl e năm aơ, nau ji tưp Covid-19 plâ gĕh tâm ăp ntŭk nĕ klach ngăn, âk kan bộ, kông an, ka han, nai dak si, bu nuyh pah kan, y tế… lĕ nuih n’hâm tâm nau pah kan, măng nâm nar, nkân nau m’ak tâm r’năk sa  ta mông têt gơi joi ăp bu nuyh klăp lah gĕh nau ji tưp, n’king, n’jrăng nau ji aơ ân ngăch gơi bu nuyh on lan m’ak wơt yăn kao, wơt sa têt đăp mpăn.

Bu nuyh kan y tế ndrel ma ăp phung kan pah kan lĕ nar têt ta Ntŭk n’king ksiêm nau ji tưp ta xă Dak Ru (Dak R’lâp). Ảnh Hồng Duyên

Kiêm săk jăn duh hĕ mô ăp bu nuyh bu nchŭn gŭ êng ta n’qual Dak Glong. Ảnh Hồng Duyên

Ka han mât n’har bri n’gor hăn ksiêm lĕ nar têt gơi mât n’har bri n’jrăng n’gang nau ji tưp Covid-19

Phung kảnh sát mât uănh rdeh hăn tâm trong ksiêm nhup bu nuyh ngêt ndrănh bia tâm mông têt

Kông nhân Kông ti TNHH Nghĩa Hà mpêh trong hăn ân kloh ta măng lơ 30 Têt Tân Sửu 2021

Kô ruanh Kông ti Nhôm Dak Nong – TKV ân ndơ ma phung kông nhân Wâl măy Alumin Nhân Cơ pah kan mô rlu ta mông têt

Quốc Sỹ

4,201
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.