Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tâ tâm rlong Nti lôch wâl sam bŭt gưl III dơi pơk kan tâm 2 nar lơ 9 -10/8

30/07/2020 14:59 G7T+7

Tĕng nau nchră kan bơh Bộ Ntĭm sơm n’hanh Nkra nau kan, Tâ tâm rlong Nti lôch wâl sam bŭt gưl III dơi pơk kan tâm 2 nar lơ 9 n’hanh 10/8 gĕh rlau 900.000 r’băn kon se tâm rlòng.

Kon se tâm rlong nti gĕh nar rbŭn gơi dơn uănh jrô tâm rlong n’hanh iăt nai ntĭm nau n’hêl tâm rlong ta lơ 8/8

Tâ tâm rlong aơ dơi bu mât uănh ân di mô dơi bư gĕh nau tih, gĕh nau tâm ban, lĕ nuih n’hâm tĕng nau kan gơi kơp nti lôch wâl sam bŭt gưl III, mbơh hưn ăp ntil nau kan trĕng uănh nau uĕh ntĭm nti wâl sam bŭt gưl III n’hanh trĕng sŏk kon se lăp nti đại học, cao đẳng. Nau tâm rlong aơ gĕh 5 ntil nau nti: nau tâm rlong êng nau nti Toán, Ngữ Văn, Ngoại ngữ, nai tâm rlong nau nti tổ hợp Khoa học tự nhiên, Khoa học xă hội. Du huê kon se tâm rlong dah ŭch bư tĕng nau tâm rlong gơi tâm rlong tĕng nau nti kơt năm e, ân di ma nau kan, nau trŭnh kan ta tâ tâm long aơ. Ăp ntil nau tâm rlong nau nti Toán, Ngoại ngữ, Khoa học tự nhiên n’hanh Khoa học xã hội tâm rlong bư trắc nghiệm. Nau tâm rlong nau nti Ngữ văn dơi bu tâm rlong tự luận.

Mẫn Doanh

629
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.